Aktualitātes
Priekules novada tautastērpi fināla skatē

Vispārējo Dziesmu un deju svētku laikā 5. jūlijā Rīgas koncertzālē "Palladium" notika tradicionālā tautastērpu skate. Jau no pavasara individuāli un kolektīvi tērpus varēja pieteikt dažādās nominācijās Latvijas Nacionālajā kultūras centrā. Priekules novada pašvaldība projekta vadītājas Daigas Egles vadībā ir izpētījusi un radījusi četrus sievu tērpus, kas bijuši raksturīgi Priekulei, Kalētiem, Krotei un Virgai. Nākotnes plānots iecerēts šai kolekcijai pievienot vēl trīs tērpus. Priekules novadam tā ir īsta bagātība.

Priekules novada pārstāves un kultūras ministre Dace Melbārde (centrā). Liels bija mūsu novada prieks un lepnums, kad ar šo kolekciju nonācām fināla skatē. Valsts simtgadē tautastērpu skate realizējās kā multimediāls uzvedums ar dažādām video projekcijām, īpašu muzikālo atmosfēru, kā arī uz skatuves izvietotām elektrosmilgām, kas latviešu tautiskās vērtības savienoja ar mūsdienu realitāti.

Ja iepriekšējos Dziesmu un deju svētkos tika realizēts uzvedums, kas tērpus sasaistīja ar latviešu tautas tradīcijām un rituāliem, kā krustabām, kāzām, bērēm u.tml., tad šoreiz izvēlētie tērpu demonstrētāji iznesa pašu tautastērpu bez pievienotām vērtībām, uzsverot tā nozīmību Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī Latvijas kultūrā plašāk.

Mūsu tērpus iznesa Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, Priekules bibliotekāre Maija Grantiņa un Krotes bibliotēkas vadītāja Lita Vēkause. Jo svarīgāks ir fakts, ka tērpi nestāv skapī, bet atbilstošos svētkos un notikumos amatpersonas to uzvelk un iziet sabiedrībā. Tie ir iedzīvināti šodienas reālajā vidē un tā ir vēl viena vērtība. Skaisto parādi vadīja aktieris Rihards Lepers, uzrunu teica kultūras ministre Dace Melbārde, translēja Latvijas televīzija.

Vairāk attēlu galerijā

Gundars Venens,

Kultūras nodaļas vadītājs

Pasākumu kalendārs