Aktualitātes

Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšana

Paziņojums par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. - 2026.gada grozījumu izstrādes uzsākšanu un iesniegumu/ priekšlikumu iesniegšanu.

Priekules novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2018. gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr.455 “Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 13.,39.punkts) ir uzsākta spēkā esošā Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde un apstiprināts grozījumu izstrādes darba uzdevums.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja – Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, tālrunis 26101674, e-pasts: una.rzepicka@priekulesnovads.lv .

Rakstiski priekšlikumi un iesniegumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 vai elektroniski uz e-pasta adresi dome@priekulesnovads.lv  līdz 2018. gada 16.novembrim.

Ar pašlaik spēkā esošo Priekules novada teritorijas plānojumu 2015.-2026. gadam var iepazīties Priekules novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Pašvaldība /Dokumenti/Priekules novada teritoriālais plānojums (http://www.priekulesnovads.lv/priekules-novada-teritorialais-planojums#menu-anchor) un Priekules novada pašvaldības Attīstības nodaļā.

Atpakaļ