Aktualitātes

Priekules vidusskolas salidojums.

 

Tu atmiņu gaismā vēl, skola, tā pati,
Mēs citi, sen citi.
Citam vakara migla blāv matos,
Citam kaut kas no sniegotās mākoņu strēles,
Un liekas – kļava un kastanis nāk jaunību satikt
Un zālē atkal kāds valsi sāk spēlēt.
           
18. jūnijā Priekules vidusskolā atzīmējot tās 60 gadu jubileju uz salidojumu pulcējās kupls skaits apmeklētāju.
Katras dzimšanas dienas svinības ir iemesls atskatīties pagātnē, izvērtēt to un ielūkoties arī nākotnē. Skolas jubilejā svētki ir katram, kas kādreiz te mācījies vai strādājis.
Atskanot atkal skolas zvanam uz svinīgo daļu aktu zālē Priekules vidusskolā pulcējās tās absolventi, skolotāji – bijušie un esošie, tehniskie darbinieki un visi citi, kuriem skola ir īpaša un mīļa.
Skolu jubilejā sveikt bija ieradušies daudzi draugi, atbalstītāji un kolēģi. Par piemiņu skolas absolventi saņēma atslēgu piekariņu, pildspalvu un bukletu ar skolas svarīgāko informāciju.
Pēc svinīgās daļas absolventi devās kopīgā gājienā uz Priekules ev.lut. baznīcu, kur notika svētbrīdis. Izdejoties un kavēties kopīgās atmiņās varēja Priekules daudzfunkcionālajā hallē, kur visus priecēja grupa „Tērvete”.
Līdz šim 60 gadu laikā Priekules vidusskolu absolvējuši 1268 absolventi, tajā strādājuši vairāk nekā 130 skolotāju un skolas darbu vadījuši 9 direktori -
E. Bahs, G.Gudermanis, K.Zunde, J.Bieze, A.Vilcāne, A.Feldmane, V.Vilerts, V.Jablonska, A.Cīrulis.
Priekules vidusskolā šobrīd mācās 314 skolēni un strādā 30 pedagogi.
 
Vairāk lasīt "Priekules novada ziņas" jūlija numurā.

Bilžu galerija

Atpakaļ