Aktualitātes

Turpinās siltumtrases izbūve

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/016“Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai”ieviešanā, ir veikta siltumtrases izbūve līdz Priekules kultūras namam, šķērsotas dzelzceļa sliedes un izbūvēti pievadi pie SIA “Priekules nami” administratīvās un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas.

 

SIA “Priekules nami” administrācija

 

                                     

 

Atpakaļ