Var nodot sašķirotus atkritumus

Var nodot sašķirotus atkritumus

Atkritumu poligons "Ķīvītes" Grobiņas novadā, piedāvā izmantot labiekārtotu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, kur privātpersonas bez maksas var atvest savus sašķirotos atkritumus.

Atkritumu poligons atrodas Grobiņā, 3km no Rīga- Liepāja šosejas. 

Poligona darba laiks katru dienu no 8.00 - 19.00

 

Bez maksas pieņem šāda veida šķirotos atkritumus:

* papīru, kartonu, izlietoto papīra, kartona iepakojums;

* plastmasu un plastmasas iepakojumu;

* stikla iepakojumu (pudeles un burkas);

* logu stiklu;

* metālu un metāla iepakojumu;

* koksni un koka iepakojumu;

* nolietotās elektroiekārtas un elektropreces;

* sadzīvē radušos bīstamos atkritumus;

* vieglo autotransporta riepas (4 gab. kalendārajā gadā);

* tekstilu;

* zaļos jeb dārzu un parku atkritumus;

* bioloģiski noārdāmos atkritumus.

 

Vairāk informācijas varat iegūt poligona Klientu apkalpošanas centrā vai zvanot pa tālr: +371 634 59097, +371 26446698, vai liepajasras.lv.

 

 

 

Atpakaļ