Aktualitātes
Veiks ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības iepirkumu

Realizējot projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta”, 2018. gada novembrī Priekules novada Būvvaldē atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi tika iesniegts būvprojekts “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā”. Saskaņā ar projekta ieviešanas plānu decembrī jāveic ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības iepirkums.

 

SIA “Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna 

Pasākumu kalendārs