Aktualitātes
Vēlēšanu iecirkņi un darba laiks Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Vēlēšanu iecirkņi  un darba laiks Eiropas Parlamenta vēlēšanās

2019. gada 4. aprīlī Priekules novada vēlēšanu komisija  (protokols Nr. 2)  apstiprināja Priekules novada vēlēšanu iecirkņu komisijas priekšsēdētājus, sekretārus un komisijas locekļus.

578.vēlēšanu iecirknis (Peldu iela 1, Priekules kultūras nams, Priekule; tālrunis informācijai 26122589)

Priekšsēdētājs   Gundars SOKOLOVSKIS, sekretāre  Inese PAULAUSKA

Komisijas locekļi : Agnese MEĻĶE, Arta VOLKEVIČA, Madara JANSONE

581.vēlēšanu iecirknis (Bunkas kultūras nams, Bunkas pagasts; tālrunis informācijai 26339115)

Priekšsēdētāja  Dita PUTERE, sekretāre Laura GARKALNE

Komisijas locekļi : Anna Una JĀKOBSONE, Svetlana GRINBERGA, Agrita RUNTE

587.vēlēšanu iecirknis ( Skolas iela 5, Gramzdas tautas nams, Gramzdas pagasts; tālrunis informācijai 26166268)

Priekšsēdētāja  Rasma MIĶELSONE, sekretāre  Sandra ARĀJA

Komisijas locekļi : Vineta LEMKENA, Mārīte GERTNERE, Gunta GRUNTIŅA

589.vēlēšanu iecirknis (Liepu aleja 6, Kalētu pagasta pārvalde, Kalētu pagasts; tālrunis informācijai 26958727)

Priekšsēdētāja Daiga TILGALE, sekretāre  Benita MARKOTA

Komisijas locekļi: Daiga AUZENIECE, Andrejs LOHANSKIS, Inga PRŪSE

602.vēlēšanu iecirknis (“Pagastmāja”, Virgas pagasta pārvalde, Virgas pagasts; tālrunis informācijai 22020951)

Priekšsēdētājs  Guntis ŠALMS,   sekretāre  Marina KOKOVIHINA

Komisijas locekļi: Inese ARTAMONOVA, Guntis HŪNS, Agita ĶUDE

 

Vēlēšanu iecirkņu komisiju darba laiks

No 20. maija vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām, var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.

Pirmdien, 20. maijā, no plkst. 16 līdz 20.

Otrdien, 21. maijā, no plkst. 09 līdz 13.

Trešdien,  22. maijā, no plkst. 17 līdz 20 ( var nobalsot iepriekš).

Ceturtdien, 23. maijā, no plkst. 09 līdz 12 ( var nobalsot iepriekš).

Piektdien, 24. maijā, no plkst. 10 līdz 16 ( var nobalsot iepriekš).

 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā 2019. gada 25. maijā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta: vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un viņu aprūpētājiem, slimojošu personu aprūpētājiem. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 20. maija līdz 25. maijam plkst. 12.00.

Kā pieteikt balsošanu mājās Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, pirms vēlēšanām raksta iesniegumu, ka grib balsot mājās. Iesniegumā jāuzraksta:

·         Vārds ( vārdi), uzvārds, personas kods, iecirkņa numurs un vēlētāja reģistra numurs;

·         adrese, kur jāiet vēlēšanu komisijai, tālruņa numurs;

·         ka nevar vēlēt vēlēšanu iecirknī  un grib vēlēt mājās;

·         iesniegumu paraksta.

Iesniegumu Jūsu vārdā drīkst aizpildīt un vēlēšanu iecirknī nogādāt arī Jūsu uzticības persona. Vēlēšanu komisija pieņems arī brīvā formā rakstītus iesniegumus.

Ja persona, par kuru iesniegts iesniegums balsošanas organizēšanai tās atrašanās vietā, nav attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētājs, t.i., ziņas par viņu nav ierakstītas vēlētāju sarakstā vai norādītā adrese neatrodas vēlēšanu iecirkņa apkalpojošā teritorijā, iesniegumu nepieņem un informē iesniedzēju par iesnieguma noraidīšanas pamatojumu (Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija- 81.p.).

 

Priekules novada vēlēšanu komisija, www.cvk.lv

 

Pasākumu kalendārs