Arhīvs


Priekules novada pašvaldība AICINA DARBĀ Virgas pagasta pārvaldes vadītāju
2015-08-24
Dokumenti iesniedzami Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē līdz 2015.gada 4.septembrim pulksten 14.


Septembrī uzsāks tautas mikroskaitīšanu
2015-08-18
2. septembrī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāks tautas mikroskaitīšanu, kuras mērķis ir noskaidrot, cik precīzi oficiālā statistika atspoguļo iedzīvotāju skaitu Latvijā, republikas nozīmes pilsētās un novados.


Nobalsots par tīkamāko Ikara pieminekļa metu
2015-08-11
XII Ikara svētku ietvaros mākslinieks Ģirts Burvis piedāvāja novadniekiem izvēlēties piemērotāko Ikara pieminekļa metu. Balsojumā piedalījās 173 metu vērtētāji no dažādām Latvijas vietām.


Priekules vidusskolai 65
2015-08-11
Aicinām visus mūsu Priekules vidusskolas bijušos un tagadējos skolotājus un skolēnus dalīties atmiņās par skolu.


XII Ikara svētki Priekulē
2015-07-13
Augusta otrā nedēļa Priekulē ir īpaša. Tad gatavojas Ikara svētkiem nu jau 12.gadu. Pirmsākumos tie bija Priekules pilsētas svētki, šobrīd – visa novada svinības, kurās ļaudis dodas kopīgā gājienā, bauda piedāvātās aktivitātes ikvienai gaumei un attiecīgā mirkļa noskaņojumam.


Priekules vizuālās mākslas konkursa „Ja Ikars lidotu pēc simts gadiem” rezultāti
2015-08-05


Labie darbi novadam
2015-07-01
Labas idejas nedrīkst palikt tikai uz papīra, tās ir jārealizē dzīvē, tāpēc visas Latvijas pašvaldības, skolas un NVO tiek aicinātas līdz 03. jūlijam, iesniegt projekta pieteikumus LabieDarbi.lv mājas lapā (http://labiedarbi.lv/lv/iesniedz-projektu), lai jau vasaras izskaņā saņemtu 15 000 EUR.


Gramzdas skolai 170
2015-04-15
Lai bijušajiem skolēniem un skolotājiem nepagaistu atmiņas par skolu, jau 23. maijā pulcēsimies absolventu salidojumā un skolas jubilejas svinībās.


Muzeju nakts Priekules novadā!
2015-05-05
Muzeju nakts Rainim un Aspazijai 150. Gramzdā 16.maijā no pulksten 20.


Organizē vizuāli plastiskās mākslas konkursu "Priekules Ikars"
2015-04-28
Priekules Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Priekules novada pašvaldību organizē vizuāli plastiskās mākslas konkursu "Priekules Ikars". Šī gada konkursa tēma- "Ja Ikars lidotu pēc 100 gadiem..."


Priekules novada pašvaldība izsludina trīs konkursus uz aktivitātēm
2015-03-31
Projekta pieteikumu jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.aprīlim pulksten 16.


Publiskajai apspriešanai nodod Priekules novada teritorijas plānojumu
2015-03-30
Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu „Par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu”, sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota plānojuma pirmā redakcija.


Ar dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti laiku vedu
2015-03-30
Aicinām visus interesentus 6.aprīlī uz starpnovadu koncertu „Ar dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti laiku vedu” Bunkas kultūras namā.


Dabas lieguma "Ruņupes ieleja" dabas aizsardzības plāns
2015-03-19
Dabas aizsardzības plānu Latvijas Dabas fonds izstrādā projekta "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Ruņupes ieleja"" ietvaros, kuru finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds un Priekules novada pašvaldība.


Notiek sabiedriskā apspriešana par ĢMO audzēšanu
2015-03-20
Priekules novada pašvaldības dome ar 2015.gada 26.februāra lēmumu paziņo par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Priekules novada teritorijā un izsludina sabiedrisko apspriešanu līdz 2015.gada 27.aprīlim.


Priekules dramatiskajam kolektīvam 95 gadu jubileja!
2015-03-05
14. martā Priekules kultūras namā svinēsim Priekules dramatiskajam kolektīvam 95 gadu jubileju. Interesantākās atmiņas, sirsnīgākie apsveikumi, krāšņākie ziedi un izstāde.


Grāmatas "Kur piedzimst vējš" prezentācija Purmsātos
2015-02-24
AS "Valters un Rapa" un Terje Binders ielūdz uz grāmatas "Kur piedzimst vējš" prezentāciju 4.martā Purmsātu speciālajā internātpamatskolā.


„Priekules pilsētai 87”
2015-01-27
14.februārī Priekules kultūras namā svētku pasākumā par pašaizliedzīgu darbu pilsētas labā sumināsim GADA un GODA priekulniekus.


Multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai” ietvaros
2014-11-20


PRAKTISKA LEKCIJA - KAS JĀZINA IKVIENAM PAR SADZĪVES ĶĪMIJU.
2015-02-10
Priekules pirmsskolas izglītības iestādē “Dzirnaviņas” 12.februārī pulksten 13.30 – 15.30 - tiek organizēta bezmaksas lekcija "Kas jāzina ikvienam par sadzīves ķīmiju".


Atvēršanas svētki grāmatai „Stāsts par Priekules dzelzceļu”
2015-01-15
28.janvārī Priekules kultūras nama mazajā zālē notiks „Stāsts par Priekules dzelzceļu”.


Barikāžu laiks Priekules novadā
2015-01-13
20.janvārī Barikāžu atceres vakars Gramzdā.


Goda un Gada priekulnieks 2014
2014-12-17
Šogad svētku dienas kalendārā sarindojušās tā, ka Ziemassvētkiem un Jaunā gada sagaidīšanai vajadzētu aizritēt bez mūžīgā laika deficīta. Atradīsies mirklis pārdomām, kā esam dzīvojuši, ar ko aizvadītais gads paliks atmiņā, kuri ir tie darbi, par kuriem nebūs jākaunas.


Notiks "Priekules novada NVO forums"
2014-12-05
9.decembrī Priekules kultūras namā notiks "Priekules novada NVO forums", kurā atskatīsimies uz novada pašvaldības atbalstīto projektu norisi un iepazīsim to realizētājus.


Eksportspējīgāko komersantu vidū arī "Kurzemes Gaļsaimnieks"!
2014-12-08
Konkursā "Eksportspējīgākais komersants" lielo un vidējo komercsabiedrību grupā SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" ieguvis atzinību!


Priekules novada pašvaldība aicina darbā pārvaldes vadītāju Gramzdas pagastā
2014-12-01
Priekules novada pašvaldība aicina darbā pārvaldes vadītāju Gramzdas pagasta pārvaldē, Priekules novadā.


Priekules novada pašvaldība aicina darbā pārvaldes vadītāju Virgas pagastā
2014-12-01
Priekules novada pašvaldība aicina darbā pārvaldes vadītāju Virgas pagasta pārvaldē, Priekules novadā.


Par Priekules novada pašvaldības augstāko apbalvojumu pasniegšanas kārtību Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā
2014-11-03
Lai novada iedzīvotāji varētu sveikt un priecāties līdz ar šī gada apbalvotajiem ļaudīm, precizējam datumus un norises vietas, kurās notiks godināšana.


Izveidots Priekules novada Uzņēmumu katalogs
2014-11-06
Katalogs tapis, lai veicinātu novada un blakus novadu uzņēmēju sadarbību, iedzīvotāju informētību par iespējām iegādāties nepieciešamo no vietējiem ražojumiem un izmantot to pakalpojumus.


Starptautiskās mūzikas dienas koncerts
2014-09-18
Starptautiskās mūzikas dienas koncerts. Koncerta programmu veido saksofonista Arta Gāgas kvartets


KALĒTIEM- 760
2014-06-25
Kalētu pagasta svētki „KALĒTIEM- 760” 19.jūlijā tiks atklāti pulksten 10 ar svētku gājienu


Izsludināts projektu konkurss
2014-06-19
Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina NVO projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē!". Projektu konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Kurzemes reģionā.


Konkurs "Par sakoptu Priekules novadu" Priekules pilsētā un pagastā.
2014-06-05
Priekules novada dome aicina iedzīvotājus, iestādes, organizācijas pieteikties un izteikt ierosinājumus dalībai konkursā "Par sakoptu Priekules novadu" Priekules pilsētā un pagastā. Pieteikt konkursam var līdz 10 jūnijam pulksten 14.


Atklāts otrais vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Priekules Ikars"
2014-02-10
Aicinām konkursā piedalīties ikvienu vecumā no 4 līdz 16 gadiem. Darbu iesniegšanas termiņš - 26.maijs.


Priekules novadā nobalsojušo skaits
2014-05-26
Priekules novadā nobalsojušo skaits Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2014.gada 24.maijā


Fotokonkurss „Priekules novada skaistie skati”
2014-05-20
Tiem, kam interesē fotomāksla un ir vēlēšanās savus darbus parādīt arī plašākai publikai Priekules novada pašvaldība organizē fotokonkursu „Priekules novada skaistie skati”.


Priekules novada pašvaldība aicina darbā
2014-05-10
Priekules novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus pieteikties darbam komisijās


Muzeju nakts – DZINTARA NAKTS
2014-03-26
Aicinām Priekules novada iedzīvotājus piedalīties MUZEJA NAKTS aktivitātēs 17. un 18. maijā. Informācija par pasākumiem arī bukletā, kurā paredzēta speciāla vieta zīmogam par Dzintara izstāžu apmeklējumiem


No 1.jūnija – algas nodokļa grāmatiņa visiem tikai elektroniskā formā
2014-05-15
Valsts ieņēmumu dienests informē, ka no 2014.gada 1.jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa būs tikai elektroniskā formā


Priekulē notiks starptautiskais skolu Draudzības festivāls
2014-04-14
9., 10. un 11.maijā Priekulē notiks starptautiskais Draudzības festivāls, ko aizsāka 1965.gadā skolas kolektīvs direktores A.Vilcānes un vēstures skolotājas L.Zēbergas vadībā.
Pasākumu kalendārs