Deputāti

Priekules Novada pašvaldības domes deputāti, pieņemšanas laiki

 

Deputāts

Pamatdarbs

Kontakti, Pieņemšanas laiks un vieta

 

 Vija Jablonska

 

 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

 

Tālr. 63461056, 26523595

vija.jablonska@priekulesnovads.lv

 

  Priekules novada pašvaldības galvenā ēka Saules iela 1, Priekule, 

pirmdienās

no pulksten 9 līdz 12 un

no pulksten 13 līdz 17

 

 

 Ainars Cīrulis

 

 

 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks

 

Tālr. 26490164 

ainars.cirulis@priekulesnovads.lv

  

Priekules novada pašvaldības galvenā ēka Saules iela 1, Priekule, 

 

pirmdienās no pulksten 9 līdz 12

 

 Rigonda Džeriņa 

 

 

 

 

Priekules kultūras nama direktore

 

Tālr. 26260526

rigonda.dzerina@inbox.lv

 

Katra mēneša otro pirmdienu

Priekules kultūras namā

No pulksten 10 līdz 12

 

 Gražina Ķervija

 

 

 

 

 

 Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāles "Aizvīķi" vadītāja.

  

 

 

 

Tālr. 26479371 

grazinakervija@inbox.lv

Pēc iepriekšēja pieraksta. 

 

 Sarmīte Eidinta 

 

 

 

 

Virgas veselības aprūpes centrs, medicīnas māsa 

 

 

Tālrunis: 29324890

sarmite.eidinta@inbox.lv

Pieņemšana katra mēneša pirmajā pirmdienā no pulksten 8.30 līdz 12.30 Virgas veselības aprūpes centrā. 
 

 

 Toms Šteins 

 

 

 

 

SIA "Maileks" kokapstrādes inženieris 

 

 

Tālrunis: 27072756

tsteins@inbox.lv

Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta 
un vienu reizi mēnesī kādā no pagastiem pēc iepriekš izziņota grafika. 

 

Tatjana Ešenvalde

 

 

 

SIA „Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētāja

 

Tālr. 29141529

slimnica.ga@priekule.apollo.lv

 

Pieņemšana SIA "Priekules slimnīca"
Aizputes iela 5, Priekule - poliklīnikas telpās 303. kabinetā mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā  no pulksten 10 līdz 12. 

 

 Mārtiņš Mikāls

 

 

 

Priekules daudzfunkcionālā sporta halle, sporta metodiķis

 

 

Tālr. 28631995 

martins.mikals@inbox.lv

 

Pieņemšana Priekules novada pašvaldības galvenajā ēkā Saules ielā 1, Priekulē -  mēneša otrajā otrdienā no pulksten 9 līdz 12.

 

Gatis Volkevičs

 

 

 

 

ZS "Rieksti - 1", mehāniķis

 

 

Tālrunis: 26133709

gatis.volkevics@gmail.com

 

Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta. 

 

 Inese Meļķe 

 

 

 

 

SIA "SC Grand", grāmatvede 

 

 

Tālrunis: 29341784 

 inesemelke.lra@gmail.com

Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta un vienu reizi mēnesī kādā no pagastiem pēc iepriekš izziņota grafika. 

 

 Ruta Balode

 

 

 

Biedrību
"ROB-LANKA" un "Zviedru draugu kopa" priekšsēdētāja, pensionāre 

 

 

Tālrunis: 26536512

 baloderuta@inbox.lv 

 

Pieņemšana Priekulē, Saules ielā 1, pašvaldības domes telpās katra mēneša pirmajā otrdienā no pulksten 9 līdz 12. 

 

 

Vaclovs Kadaģis

 

 

Z/S "Ābeļnieki"; Z/S "Uzvaras"; SIA "JVK" pārvaldnieks.

SIA "Zviedru vārti" vadītājs.

Gramzdas ev.lut. draudzes priekšnieks.

 

Tālrunis: 26437197

 vaclovs@inbox.lv

Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta. 

 

 

 Inita Rubeze 

 

 

 

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore 

 

 

Tālrunis: 22008528 


 initamuzika@inbox.lv 

Pieņemšana Priekules Mūzikas un mākslas skolā mēneša pirmajā ceturtdienā no pulksten 14 līdz 16.

 

 

Malda Andersone

 

 

 

Bunkas kultūras nama direktore

 

Tālrunis: 29296265 

 maalini@inbox.lv

 

Pieņemšana Bunkas pagasta pārvaldē mēneša otrajā otrdienā no pulksten 8 līdz 16.

 

Vizma Garkalne 

 

 

 

Priekules novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja; 
lauksaimniecības konsultante; 
individuālais darbs pārraudzībā. 

 

 

 

Tālruņi: 66954870; 29178312 

vizma.garkalne@priekulesnovads.lv

 

Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta. 

 

 

 

 

 

Pasākumu kalendārs