Izsoles 2019

''Pasta atvari'', Priekules pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Nekustamais īpašums ''Pasta atvari'', Priekules pagasts, Priekules novads sastāv no 1/2 domājamās daļas no ēkas, kadastra Nr. 64820050032.

Nekustamā īpašuma izsole ar lejupejošu soli paredzēta 20.09.2019. plkst. 11.00 Ziemeļu ielā 10, Lidostā ''Rīga'', Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - EUR 300. 

Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt darba laikā pa tālruni 26101509, 29420864.

 

 

VAS "Latvijas Pasts" pārdod izsoles kārtībā ar lejupejošu soli 07.12.2018. plkst. 10.30 Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā, nekustamo īpašumu "Pasta Atvari", Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6482 005 0032 (ēkas ½ domājamo daļu). 

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - 2000 EUR. Pieteikšanās izsolei darba dienās no 01.11.2018. līdz 30.11.2018. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālr. 26101509, 29420864 vai e-pastu: info@pasts.lv.

 

 

Nekustamais īpašums “Pasta atvari", Priekules pagasts, Priekules novads sastāv no 1/2 domājamās daļas no ēkas, kadastra Nr. 6482 005 0032.

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli paredzēta 12.06.2018. plkst. 11.30, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga", Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - EUR 500. Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt darba laikā pa tālruni 26101509, 29420864.

 

Atpakaļ