Kalētu Mūzikas un mākslas skola

Liepu aleja 4, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV3484, tālrunis-fakss 63461596
e-pasts: kaletumms@priekulesnovads.lv

Direktores p.i. Inese Kuduma, tālrunis 25915795

 

Skola piedāvā apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • obojas spēle
 • saksofona spēle
 • klarnetes spēle
 • flautas spēle
 • akordeona spēle
 • klavierspēle
 • ģitāras spēle
 • Sitaminstrumentu klase
 • Koru klase

Izglītības programmas

 • Taustiņinstrumentu spēle –Klavierspēle, Akordeona spēle
 • Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Saksofona spēle
 • Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle
 • Vizuāli plastiskā māksla, kurā tiek piedāvāta iespēja apgūt māksliniecisko keramiku kā arī datordizainu.

Skolas pašnovērtējuma ziņojums

Vēsture

Kalētu mūzikas  skola dibināta 1995.gada 1.septembrī . Mūzikas skolas telpas atrodas Kalētu pamatskolas ēkas kreisajā spārnā, kur darbam piemērotas sešas telpas un koncertzāle pamatskolas otrajā stāvā.

Sākumā skolā tiek īstenota tikai viena izglītības programma – „Mūzika”, taču 2004.gadā, pateicoties uzņēmīgiem mākslas pedagogiem un skolas direktorei, skolā tiek piedāvāta iespēja apgūt arī mākslu, darbam tiek piemērotas vēl trīs telpas pamatskolas ēkā.

2005./2006.mācību gadu skola uzsāk kā Kalētu Mūzikas un mākslas skola.

Lielāko daļu  mūzikas skolas audzēkņu skaitu veido  Kalētu pagasta bērni, kā arī  skolā mācās audzēkņi no Bārtas, Gramzdas,Virgas pagastiem.

Gan ar VKKF , partijas Tēvzemei un brīvībai , Tautas partijas un Kalētu pagasta Padomes atbalstu esam izveidojuši labu materiāli tehnisko bāzi. Pilnībā ir aprīkots mākslinieciskās keramikas kabinets,uzsākta datordizaina kabineta izveidošana. Skolai iegādāti jauni pūšamie instrumenti, akordeoni un jauns kabineta flīģelis.

Mūzikas un mākslas skolā strādā 11 kvalificēti pedagogi.

Skolā bez teorētiskiem priekšmetiem un specialiātes apguves( instrumenta spēles), bērniem tiek dota iespēja darboties dažādos citos kolektīvos – muzicēt duetā un trio.

 Skolas kolektīvam ir izveidojusies draudzība  ar visām Liepājas rajona mūzikas skolām, esam viesojušies Sējas Mūzikas un mākslas skolā. Esam nodibinājuši kontaktus ar Skodas  mūzikas skolas filiāli Ilaķos - Lietuvā.

Mūzikas skolas pedagogi aktīvi organizē kultūras dzīvi. Kalētu pagastā ir jauktais koris, sieviešu vokālais ansamblis un vīru vokālais ansamblis. Šajos  kolektīvos aktīvi piedalās daudzi bijušie  mūzikas skolas audzēkņi un viņu vecāki.

Mākslas programmas audzēkņi un pedagogi katru gadu „Zaļās prakses”ietvaros Kalētu pagastā kādu noteiktu vietu padara krāsaināku un interesantāku- gan Piena savāktuves punktu, gan bērnu dārza audzēkņu rotaļu vietu. Varam būt lepni, ka programmas Māksla audzēkņi jau sekmīgi piedalījušies dažādos republikas jauno mākslinieku konkursos.


 

 

Pasākumu kalendārs