Kultūras notikumi
Aizvadīta Baltu vienības diena

22. septembrī Latvijā un Lietuvā atzīmē Baltu vienības dienu. Priekules novadam ir sirsnīga un cieša sadarbība ar  Skodas rajona pašvaldību. Jau vasarā R. Grenovska Skodas centrālā bibliotēka nāca klajā ar domu 22. septembrī sarīkot diskusiju par senajiem pilskalniem, kā arī kuršu, žemaišu un latgaļu ikdienas un svētku tradīcijām.

Projekta vadītāji Birute Strakšyte un Edmundas Untulis jau savlaicīgi piestrādāja pie visiem referātiem, lai konferences valodas būtu tikai lietuviešu un latviešu, kā arī lai visi klātesošie dzirdētu runas dzimtajā valodā. Diskusijā piedalījās Rēzeknes centrālās bibliotēkas, Priekules novada Krotes bibliotēkas un R. Grenovska Skodas rajona bibliotēku pārstāvji.


Krotes bibliotēkas vadītāja Lita Vēkause nolasīja pētījumu par Krotes Brūveru svētavotu. Rēzeknes pārstāvji dalījās novadpētniecībā par seno pilskalnu Rēzeknes upes krastā un izcilo sabiedrisko darbinieku Franci Trasūnu.


Pēc novadpētnieciskās sadaļas dalībnieki devās uz seno Kubiļus pilskalnu Bartuves upes krastā, kur vakara noskaņa jau raisījās no Skodas folkloras ansambļa “Vereta” un Krotes folkloras kopas “Traistēni” dziedājumiem un rotaļām.

Uz ugunskuru tika pagatavota maltīte pēc senas žemaitiešu receptes. Nesteidzīgā noskaņa ļāva distancēties no 21.gadsimta steigas un pārdomāt baltu tautu dzīvi tālajā senatnē. Nākamajā gadā Baltu vienības dienas svinības uzņēmās sarīkot Priekules novada pašvaldība.

  

Gundars Venens,

Kultūras nodaļas vadītājs 

 

 

 

Pasākumu kalendārs