Kultūras notikumi

"Ar dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti laiku vedu”

 

Ideja par koncertu Otrajās lieldienās, kurā vienkopu satiktos koru dziedātāji un dejotāji no dažādiem novadiem, dzima rudenī. No vienas puses, lai uzturētu Dziesmu svētku spēcinošo garu, no otras puses lai pameklētu tādu repertuāru, kas pašiem mīļš un kam neatliek laika tad, kad jāapgūst kop repertuārs. Tā tapa sarīkojums „Ar dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti laiku vedu”.

Domu par starpnovadu koncertiem pēcdziesmusvētku periodā rosināja Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Šī ideja šķita jauka un durbenieki, grobiņnieki un priekulnieki, kā jau kaimiņos dzīvojoši novadi, to realizēja Otro Lieldienu koncertā. Programmu kopā sasēja Priekules amatierteātra režisore Ināra Kalnarāja, ievijot starp dziesmām un dejām pa kādam ticējumam un jokam, kas lieldienu noskaņās saistīja visu izvēlēto koncertprogrammu un kas   veidojās no katra kolektīva trim priekšnesumiem – dziesmām un dejām.

Koncertā piedalījās Durbes sieviešu koris (diriģents Renārs Juzups), Priekules sieviešu koris (diriģente Gunta Vite), Kalētu jauktais koris (diriģente Olita Mauerzaka), Grobiņas jauniešu deju kolektīvs SPARARATS (vadītāja Inga Papirte) un Priekules vidējās paaudzes deju kolektīvs DUVZARE (vadītāja Inga Leive-Levite).

Koncerta izskaņā dziedātājas vienoja savas balsis kopdziesmā „Rozēm kaisu istabiņu”, bet kolektīvu satikšanās beigu akords notika tika likts pie kliņģeru galdiem. Kā savā uzrunā teica Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska – Lai gandarījuma sajūta par izdziedātām dziesmām un izdejotiem deju rakstiem uztur možu garu līdz nākamajām Lieldienām un nākamajiem starpnovadu koncertiem!     

Gundars VenensPriekules novada pašvaldības Kultūras vadītājs 

FOTO

Atpakaļ