Kultūras notikumi
Muzeju naktis Priekules novadā piesaista un uzrunā

 

       Muzeju naktis mūsu novadā šogad notika trīs pagastos – 17.maijā – Gramzdā un Kalētos, bet 18.maija vakarā – Virgā. Pasākumus par godu šai jaunajai tradīcijai organizēja senlietu krātuvju vadītājas kopā ar pagastu kultūras darba organizatorēm un uzskatu, ka mums tas lieliski izdevās.

        17 .maija vakarā plkst.21:00, ar vairāk kā 70 dalībnieku kopskaitā, Muzeju nakts pasākums sākās Gramzdas evaņģēliski luteriskās baznīcas mūros. Šajā vietā valdīja brīnišķīga noskaņa, ko kuplināja draudzes kora dziedāšana un  mācītāja Raita Šēniņa stiprinošie vārdi un aizlūgums. Gramzdas baznīca šogad atzīmē savu 447.dzimšanas dienu un līdz ar to pasākuma dalībnieki ar lielu interesi noklausījās Vijas Kluces sagatavoto baznīcas vēstures stāstu, kas uz jaunuzceltās baznīcas starpsienas mūra tika papildināts ar bilžu materiālu, kas palīdzēja vairāk saprast iezīmētos vēstures notikumus. Muzeja nakts ievada daļu noslēdza draudzes vecākā Vaclova Kadaģa emocionālais stāsts par uzdrošināšanos ķerties pie baznīcas atjaunošanas darbiem un novēlējums sev un klātesošajiem – lūgt un ticēt, ka tik lielas un nopietnas lietas kā baznīcas atjaunošana ar Dieva palīgu ir iespējamas. Tad pasākuma dalībnieki devās uz Gramzdas senlietu krātuvi, kas atrodas Gramzdas pamatskolas telpās un apskatīja  krātuve ekspozīciju. Lielu interesi izraisīja spalvas kāts un tintnīca uz kādas lielas afišas, kur katram dalībniekam ar šo rakstāmo bija jāuzraksta savs vārds un kas jaunajai paaudzei gāja diezgan grūti. Pamatskolas pirmā stāva vestibilā tika organizētas radošās darbnīcas, kurās gatavojām saspraužu krelles, dāvanu maisiņu, taureņus un citas pavasari iedvesmojošas lietas. Vēlāk ceļš veda uz Gramzdas bibliotēku, kurā skatījām brīnišķīgu dzintara izstādi, kur katram  ar savu roku vajadzēja zīmēt Muzeju nakts logu un izveidot netradicionālu grāmatzīmi – grāmatu lasīšanas procesam. Katrs dalībnieks savā dalībnieka kartē katrā pasākuma norises vietā, kura tika apmeklēta saņēma dzintara uzlīmi. Interesanta un pēc smaržas pamanāma jau pa gabalu bija bada pankoku cepšana, kuru cepējas demonstrēja apkārtgriežamo pannu un bada pankūku receptes. Pasākuma noslēgumā  plkst.12tos visi devās uz kultūras namu, kur visiem dalībniekiem bija jāizgatavo Gramzdas pasākuma piemiņas nozīme un jāapskata Priekules novada visīstāko dzintaru -  Dzintras un Modra Dzintaru zīda un keramikas izstādes. Tam sekoja pārsteigums, kas veselas stundas garumā lika pozitīvi paskatīties uz sevi un apkārtējiem – Liepājas teātra aktrišu folkloras kopas ‘’Atštaukas’’ koncerts, kas tika veltīts visiem gramzdeniekiem. Viešņas bija pārsteigtas, ka pretī gramzdenieku apdziedāšanās dziesmām arī paši gramzdenieku Rutas Eidejus vadībā apdziedāja arī pašas ‘’Atštaukas’’. Muzeju nakts izskaņa  un viss pasākums kopumā bija ļoti labi noorganizēts, par ko īpašs paldies Guntai Gruntiņai, Anitai Teterei un Skaidrai Klasiņai , kas pasākumu koordinēja neklātienē.

    Kalētos Muzeja nakts sākās plkst.23:00 un noritēja absolūti latvisko tradīciju garā. Godā tika celta Ūsiņa diena , kas simbolizē pavasara beigšanos un vasaras sākšanos . Latvisko tradīciju kopēja Kalētos  -  Gunta Ziemele, izstāstīja galveno par Ūsiņa dienas  tradīciju, to savijot ar Muzeju nakts – dzintara tēmu. To veicināja Kalētos veidotās radošās darbnīcas -  dzintara ziepju liešana un amuletu izgatavošana.

Tostarp bija iespēja apmeklēt Dzintara izstādi konferenču zālē, kurai paralēli bibliotekāre Mirdza Liepiņa iedeva viktorīnas uzdevumus, kurus nemaz tik viegli nebija atminēt. Visa informācija bija paslēpta aprakstos par dzintaru un Dzintariem, kas bija sagatavoti pārvades vestibilā. Interesanti bija tas, ka tieši Muzeju naktī dzintaru izstāde tika papildināta ar daudziem dzintariem, jo kalētniece Lilita Garoza ar savām rotām vien nokrāva vienu galdu...

Ūsiņa dienas un pieguļnieku ēdiens bija pantāgs (daudzi šo nosaukumu dzirdēja pirmo reizi!).Tas tiek gatavots no apcepta šķiņķa, sīpoliem, kam pa virsu uzlieta ola ar pienu un garšvielām. Šo ēdienu publiski kalētnieki baudīja pirmo reizi, recepti varēja izmācīties uz vietas. Paldies par pienu un sieru Vijai Kadiķei un Vinetai Pencei. Ūsiņa dienai par godu tika nodziedāta pieguļnieku himna  ‘’Tumša nakte, zaļa zāle’’ - paldies Igoram par ģitāras piespēlēšanu. Gaišām un pozitīvām domām apvīta debesīs tika palaista gaismas laterna.

Ap 12tiem tika pasludināta spoku stunda un ap Brūzi, parka dīķīti, skolas parku pastaigājoties parādījās dažādi luminiscējoši, baidīgi objekti, kas ļoti patika jaunākajai paaudzei. Muižas dīķīti tika ielaistas peldošas sveces, kas tumsā radīja burvīgu noskaņu. Vakars turpinājās gan arī ar citu latvisko tradīciju izzināšanu, radošajām darbnīcām un pantāga ēšanu līdz ievilkās un noslēdzās jau dziļā naktī. Pasākumu apmeklēja vairāk kā 70 vietējo iedzīvotāju un prieks, ka Muzeju naktis apmeklēja un par to norisi interesējās,  tieši jaunākā paaudze. Paldies visiem labajiem gariņiem , kas organizēja Muzeja nakts pasākumu Kalētos!

         Virgas muižā jeb pamatskolas zālē 18.maijā plkst.17 sākās ar senlietu krātuves vadītājas Anitas Klimas Muzeju nakts tēmas -  Dzintaru apskati no vēstures, praktiskuma, pielietojuma medicīnā un skaistumkopšanā viedokļa, kas nobeigumā izvērtās par ļoti interesantu lekciju, ko papildināja mūsu laikmeta dižgaru dzejas rindas un dziesmas ar dzintara apdziedāšanu. Zālē, kurā bija sapulcējušies vairāk kā 70 dalībnieku tika veikts eksperiments, lai pierādītu, ka dzintars vairāk vai mazāk  ir elektrizēts materiāls. Uzrunu pasākuma dalībniekiem teica, novada domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis, kas novēlēja pasākuma izdošanos.

Turpinājumā skolas telpās iesaistījāmies radošajās darbnīcās, kurās bija ieskats literatūrā, kurā aprakstīts dzintars, viktorīna, kurā bija jāatmin krustvārdu mīkla par Dzintara iegūšanu, Dzintara ceļu un citiem izglītojošiem Dzintara jautājumiem. Tad jāsaloka papīra laiviņa un jāiedod laivai vārds, lai piedalītos regatē. Radošās darbnīcas turpinājās pirmskolas telpās, kurās atradās kreļļu darbnīca, dzintara meklēšana jūras smiltīs, koka laiviņu izgatavošana Jāņa Gaiļa darbnīcā, Dzintara izstāde senlietu krātuvē un tikšanās ar dzintara apstrādes mākslinieci no Liepājas Tautas Mākslas biedrības ‘’Saiva’’ Skaidrīti Vasiļēviču, kas lieliski demonstrēja visus Latvijā iegūstamos dzintara veidus un savos darbos rādīja dzintara apstrādes dažādās tehnikas. Muzeju nakts turpinājās pie skolas dīķīša ar mistēriju ‘’No varjagiem līdz grieķiem….’’ Šajā pasākuma daļā tika  demonstrēts Virgas senlietu krātuvei jaunizgatavotais muzeja priekšmets -  Virgas tautas tērps ar 13 saktām(visvairāk Lejaskurzemē) un meitas vainagu ar lentām(visaugstāko Latvijā – 13 cm). Anita Klima skandēja Virgā pierakstīto tautas dziesmu:

Es aizgāju tautiņās

Ar pakulu lindruciņu;

Kad es nācu brāļos sērst,

Brāļi mani nepazina:

Līdz zemīti zīda svārki

Pilnas krūtis sudrabiņa.

T.dz. Virga

Tautas dziesma lieliski apstiprināja Virgas tautas tērpa krāšņumu un rotu bagātību.

Tālāk sākās regate. Tā sākās ar ‘’Vārtājas’’upes pārlēkšanu pēc vecajām vikingu tradīcijām. Tam sekoja visu izgatavoto laivu  parāde, ar laiviņu ielaišana skolas dīķī, kas simbolizēja mūsu  Baltijas jūru. Sengrieķu dievietes aicināja dalībniekus iziet dzintara vēsture ceļus, ko papildināja vēja zvani, kas bija izvietoti dīķmalā. Pasākuma dalībnieki ieguva daudz jaunas informācijas par dzintaru un devās uz pasākuma noslēguma tūri Tradīciju nama zālē. Šeit klātesošajiem pasākuma dalībniekiem tika izstāstīti Gramzdas un Kalētu Muzeju nakts stāsti un visa informācija par dzintara izstāžu norisi Priekules novadā. Tā kā  pasākumu plāna bukletā Muzeju naktij bija izgatavota īpaša lapa Dzintara izstāžu apmeklējumiem, kur iespiest krātuvju zīmogus, tad izrādījās, ka 18 novada iedzīvotāju ir izstādes apmeklējuši. Virgā notika lielā izloze un galveno balvu 20Euro no grāmatnīcas ’’Zvaigzne ABC’’ izlozēja Virgas iedzīvotāja Rima Hničova, viņa arī saņēma vairākas pateicības par aktīvo iesaistīšanos pasākuma darbiņos. Arī pārējās lozes bija pilnas un balvas 5 Euro vērtībā ieguva visi izstāžu apmeklējumu dalībnieki. Izstādes bija apmeklējuši arī Gramzdas pamatskolas 5.klase, kas par drosmi ieguva braucienu uz Dzintara muzeju Palangā. Ar ziediem un laba novēlējumiem tika sveikta pasākuma galvenā režisore Anita Klima, kas savukārt pateicās daudzajiem pasākuma palīgiem. Īpašs paldies lielākajiem pasākuma izpalīgiem Lienei un Laurim Bradziniekiem. Pateicības rakstus saņēma visi pasākuma dalībnieki, jo bija aktīvi piedalījušies aktivitātēs, kas tika ar parakstiem apliecinātas. Ap 11tiem, kad laukā bija tumši mazākie bērni Anitas pavadībā devās nakts pārgājienāmeklēt kur nauda žavējās! Un žāvējās ar: bērni atgriezās atraduši pašu garšīgāko – ēdamo naudiņu! Pasākums noslēdzās ar cienastu un uguņošanu skolas dīķmalā un noteikti paliks atmiņā kā bagātīgs ceļojums Dzintara vēsturē.

 

 

Muzeju naktis ir jauna tradīcija Latvijā un ne tikai! Mūsu novadā tās norit jau otro gadu un tās pasākumi bija  interesanti un piesaistīja daudzu mūsu novada iedzīvotāju uzmanību. Pasākuma galvenā auditorija mums bija jaunieši – paldies par interesi! Paldies visiem, kas piedalījās un lielākais paldies pasākumu organizatoriem par izdomu, ierosmēm un vēstures informācijas  nodošanu mūsu jaunajai paaudzei, kas notika ļoti interaktīvā veidā un lai mēs nākamā gadā varētu Muzeju naktis turpināt  - zem jaunas tēmas, ar jauniem izteiksmes līdzekļiem un mūsu novadnieku atbalstu!

Daiga Egle, Tūrisma organizatore

FOTO

 

Pasākumu kalendārs