Notikumi

ERASMUS+ projekti Priekules vidusskolā

 

 

ERASMUS+ projekti Priekules vidusskolā

2018./2019.mācību gadā Priekules vidusskolas skolēni un skolotāji piedalījās trīs ERASMUS+ finansētos projektos. Tā ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā.

Priekules vidusskolas angļu valodas skolotāja Zaiga Strelēviča stāsta, ka šīs programmas ietvaros skolotājiem iespējams piedalīties tā saucamajos skolotāju mobilitātes pasākumos. Tie ir skolotāju braucieni uz dažādām valstīm, lai mācītos savu mācību priekšmetu pasniegšanā kaut ko jaunu. Pati skolotāja šādās mācībās piedalās jau vairākus gadus. Nu par tiem ieinteresējušies arī citi Priekules vidusskolas skolotāji. Tā, piemēram, šajā mācību gadā skolotāja K.Tiškus apmeklēja mācības Grieķijā, skolotājs A.Māss – Portugālē, skolotājas Z.Strelēviča un A.Ešenvalde – Īrijā, kur ar nolūku mācīties ko jaunu uz nedēļu vai divām sabrauc skolotāji no visas Eiropas.

Skolotāja Z.Strelēviča stāsta, ka tikšanās, iepazīšanās ar tik daudziem kolēģiem no tik dažādām valstīm ir ieguvums pats par sevi, jo burtiski no katra vienkāršās sarunās par to, kā kurš strādā, var kaut ko jaunu uzzināt. Mācīšanās notiek grupu darba veidā: skolotāji tiek sadalīti grupās, katra grupa saņem kādu uzdevumu, kura rezultāti prezentējami pēc tā izpildes. No malas izskatās, ka cilvēki vienkārši labi pavada laiku, tomēr rezultātā gandrīz vai nemanot skolotāji iemācās tieši tās metodes, tos darba paņēmienus, kuru dēļ šeit braukuši.

Tā, piemēram, skolotāja Z.Strelēviča šogad apmeklēja Īriju, kur skolotāji no dažādām Eiropas valstīm bija ieradušies, lai mācītos tehnoloģiju, vietējās kultūras, mākslas elementu izmantošanu svešvalodas stundās. “Viena no manas darba grupas tēmām bija īru valoda. Tad nu mēs, četri cilvēki no dažādām Eiropas valstīm, gājām Dublinas ielās, intervējām cilvēkus, lai iegūtu grupas uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju. Ārkārtīgi interesanti: iepazīties ar cilvēku uz ielas, uzdot jautājumus, saņemt atbildes, apkopot tās, prezentēt secinājumus – to skolotāji iemācās paši, un tad to pašu var mācīt saviem skolēniem,” skolotāja Z.Strelēviča stāsta. Viss ar smiekliem, ar jautrību, aktīvi, it kā spēlējoties un bez mazākās garlaicības noskaņas, tāpēc ar ļoti labiem mācību rezultātiem. Arī to skolotāju mobilitātes projektu dalībnieki iemācās – kā pašiem mācīties un citus mācīt ar prieku, tāpēc ļoti efektīvi – ar labiem rezultātiem.

Skolotāja Z.Strelēviča stāsta, ka, ilgāku laiku mācību nodarbības dažādās Eiropas valstīs apmeklējot, dažus skolotājus gadās satikt atkal un atkal. Tad jau pirmajā dienā, pirmajā pasākumā viens otru ierauga un: “O, tu arī šeit? Kā tev klājas? Kas jauns?” Veidojas ne tikai profesionāla, bet arī personiska draudzība: “Bija tik jauki tevi satikt! Tiksimies atkal! Brauc ciemos!” Saziņa un sarunas turpinās arī tad, kad visi jau atgriezušies mājās: dalīšanās pieredzē, jautājumu uzdošana, atbilžu meklēšana. Mācīšanās kopā un vienam no otra turpinās. Tā – sarunās un diskusijās – mācīties ir viegli un interesanti. Pie tam ne tikai skolotājiem, bet viņu skolēniem arī. Galu galā citiem var iemācīt tikai to, ko paši skolotāji gan zina, gan prot.

Šādām draudzīgās attiecībās rodas arī nākamo projektu idejas. Tā, piemēram, kad skolotāja Z.Strelēviča bija mācībās Malagā (Spānija), viņu uzrunāja skolotāja no Polijas, sakot, ka gribētu kopā organizēt kādu projektu. Tieši tā tapa viens no 2018./2019.gadā realizētajiem skolēnu apmaiņas projektiem.

Tā saucamie, skolēnu apmaiņas projekti ir otrs Erasmus+ atbalstīto projektu veids, kurš Priekules vidusskolas skolēniem ir interesants.  Tāda projekta ietvaros skolēni no vairākām valstīm ciemojas viens otra zemē, piedalās dažādos gan izglītojoša, gan izklaidējoša rakstura pasākumos. Viens otra valstī satiekas arī projektā iesaistīto valstu skolotāji-skolēnu pasākumu koordinatori. Viņu satikšanās mērķis – skolēnu pasākumu plānošana, organizācija un pieredzes izvērtēšana. Priekules vidusskolas skolēni 2018./2019. mācību gadā piedalījās divos skolēnu apmaiņas projektos.

·        “Log in Nature” – Itālija, Portugāle, Grieķija, Polija, Rumānija, Latvija (dabas projekts). Šī projekta ietvaros skolēni iepazina projektā iesaistīto valstu dabu un tās iespējas cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Deviņi Priekules vidusskolas skolēni piedalījās dabas izziņas pasākumos Grieķijā. Pēc tam 28 skolēni un 13 skolotāji no pārējām projekta valstīm atbrauca pie mums – uz Priekuli. “Mēs saviem viesiem rādījām ceriņu dārzu Dobelē, Lielo Ķemeru tīreļa taku, Joda dambi Embūtē, Bātas avotu Vaiņodē, kā arī Liepājas jūrmalu, ezera skatu torni”. Visās vietās dabas izziņas nodarbības ar izmēģināšanu, pagaršošanu, aptaustīšanu, pasmaržošanu, gatavošanu, zvejošanu, apspriešanu, arī ar mākslas un sporta elementiem. Viss kustībā, darbībā, ar smiekliem un jautrību.

·        “Europe des Arts – Europe des Corps” – Itālija, Spānija, Francija, Čehija, Latvija. Šī projekta ietvaros skolēni iepazīst projektā iesaistīto valstu kultūru. Šis projekts ir neparasts ar to, ka nevienu reizi nesatikās visu tajā iesaistīto valstu skolēni: vienas valsts skolēni brauca uz vienu citu valsti.  Toties uz Spāniju gan brauca pārstāvji no divām valstīm – priekulnieki no Latvijas un pārstāvji no Čehijas.

‘Mākslas projektā’ visas nodarbības ir vērstas uz dažādu tautu kultūras – mūzikas, dejas, folkloras, drāmas – izziņu. Šādu mākslas projektu ietvaros parasti tiek veidotas koncertprogrammas, kur skolēni viens otru iepazīstina ar to, kas kura valstī interesants. Šī projekta noslēguma pasākums plānots pēc gada Francijā, un šai reizei skolēni visu gadu gatavos uzvedumu par tēmu Šekspīrs un viņa “Romeo un Džuljeta”.

“Europe des Arts – Europe des Corps’’ projekta pasākumu plānošanas un gatavošanas dienās Spānijā franču skolotāji atklājuši, ka viņiem nav “tik izcilas angļu valodas prasmes kā latviešiem”. Tā lūk! Patīkami, vai ne? Pie tam skolotāji citās valstīs brīnās, kā mēs panākam tik labu rezultātu ar tik mazu stundu skaitu. Skolotāja Z.Strelēviča šādus bērnu sasniegumus skaidro ar viņu darba prieku, ar vēlmi un gatavību mācīties; arī ar motivāciju to darīt. Pašiem piedaloties vai dzirdot kaut ko par skolēnu apmaiņas projektiem, kaut kur braukt, kaut ko jaunu redzēt gribas arī pārējiem. Skolēni labi saprot, ka bez svešvalodas kaut kur ceļot ir grūti, pat neiespējami. Ir skolēni, kuri gatavojas starptautiskā līmeņa angļu valodas eksāmenam. Protams, liela nozīme skolēnu sekmēs ir arī internetam un televīzijai, kur bērni jau no agra vecuma daudz ko dara, lasa, klausās, pat runā angļu valodā.

 

Priekules viesu atsauksmes liecina par to, ka pirmais, ko abu projektu dalībnieki ievēro, ir cilvēki. Tie šeit esot ļoti draudzīgi, emocionāli atvērti, kā dēļ viesi Latvijā jutušies ļoti labi. Skolotāja no Itālijas atzīmēja, ka pasākumi Priekulē atšķīrušies ar izcilu organizāciju. Citos projektos ir tā, ka dalībnieki, svešā valstī ieradušies, paši meklē ceļu uz projekta pasākumu vietu, bet šeit viss noticis citādāk: burtiski katrs cilvēks, katra grupa tika sagaidīta un pavadīta pilnīgi visur. Un tas ir skolotāju Z.Strelēvičas un A. Ešenvaldes darba stils. Par to viņas saka: “Jā, tas ir mūsu stils, bet gribas, lai cilvēkiem ir labi, lai viņiem prieks.”

Erasmus+ projektu dalībnieki Priekulē pamanījuši un ļoti atzinīgi novērtējuši arī dabu. Pie tam ne dabu vispār, bet tieši tās neskartību un dabiskumu. Daudzi projektu dalībnieki, jo īpaši ‘mākslas projekta’ dalībnieki, dzīvo lielās pilsētās, piemēram, Seviljā (Spānija), kura Rīgai līdzīga. Tāpēc dabiska, neskarta daba viņiem liels atklājums, pat brīnums. Viesi saka, ka, šajā dabā ieejot, tiešām var atpūsties, var just ko īpašu – citādāku, nekā viņu mājās.  

Abu projektu dalībnieki dzīvoja ģimenēs, tikai Grieķu skolēni un skolotāji – internātā, kā grieķu bērnu vecāki bija vēlējušies. “Bērni ģimenēs – tas ir īpaša stāsta vērts pasākums,” skolotāja Z.Strelēviča stāsta. “Raudāja bērni, raudāja vecāki, kad vajadzēja braukt prom. Bērni rakstīja vecākiem, ka grib palikt šeit – Latvijā, mājās braukt negribot.” Vecāki, kuri uzņēma viesus savās ģimenēs arī bija ļoti apmierināti un priecīgi par šo iespēju. Katra ģimene bija izdomājusi ko savu, kur savus bērnus kopā ar viņu viesiem aizvest, ko parādīt, ko kopā darīt un izdarīt arī. Tā nu projektu dalībnieku skolēnu un skolotāju dienas Priekulē bija tiešām piesātinātas un piedzīvojumiem bagātas.

Mūsu bērni, viesojoties Grieķijā, arī dzīvoja ģimenēs, un tas viņiem ļoti patika. Tā ir vērtīga pieredze tāpēc, ka ļauj ieraudzīt citu valsti, citu dzīvi it kā no “sētas puses”.  Iespēja redzēt un piedzīvot ko citu un citādāku ir svarīga tāpēc, ka attiecībā pret kaut ko jaunu nāk prātā doma par to, kā ir pie mums. Bet tā jau ir pašapziņa, pašiem savu vērtību, savu zināšanu un pieredzes apzināšanās. No pašapziņas tālāk veidojas prieks un lepnums pašam par sevi, savu zemi, savu valsti. Tas arī ir tas, ko saviem bērniem un jauniešiem vēlamies iemācīt.

Interesanti, ka Latvija apmaiņas projektu dalībniekiem ir ļoti interesanta. Gadās tā, ka, piemēram, no Francijas uz kādu Eiropas valsti aizbrauc daži skolēni, bet uz Latviju – divreiz tik daudz. Itāļiem līdzīgi. “Jā, jā, Eiropieši tiešām grib redzēt Latviju, jo īpaši tad, ja nav šeit būts. Ir arī tā, kā tie, kuri šeit bijuši, izstāstījuši citiem, tāpēc viņiem nu arī gribas redzēt,” skolotāja Z.Strelēviča stāsta.

Uz jautājumu, ko bērni no dalības šādos projektos iegūst, skolotāja Z.Strelēviča saka: “Vispirms jau iekšēju brīvību gan saskarsmē ar cilvēkiem, gan angļu valodas lietošanā. Šādā neformālā vidē vingrinoties, pazūd visi kompleksi, pazūd visi “es nevaru, nezinu, negribu”. Viņi redzējuši pasauli, iespaidu salīdzinājumā ar jau zināmo, veidojas viedoklis par sevi un citiem, par dabu, par mākslu, par sadzīvi, dzīvi un pasauli. Droši var teikt, ka ar labākiem rezultātiem šie bērni nokārtos angļu valodas eksāmenu gan pamatskolu, gan vidusskolu beidzot. Prieks par bērniem ir arī vecākiem, kad projekta dalībnieku un vecāku sapulcē tieši viņu bērns uzstājas, stāsta par iespaidem, rāda fotogrāfijas – prezentē.” Tik daudz ir pateicības vārdu dzirdēts no vecākiem par šo fantastisko iespēju-aizbraukt uz kādu Eiropas valsti un savā ģimenē uzņemt viesskolēnu.

Laikā, kad top šis raksts, Z. Strelēviča saņem priecīgu ziņu-ir apstiprināts viņas kārtējais projekts-skolotāju mobilitātes, kas dos iespēju skolotājiem doties uz mācībām Nīderlandē, Horvātijā, Lielbritānijā, Kiprā un Norvēģijā.

Paldies Vaclovam Kadaģim, Ingunai Dūčei, Priekules novada pašvaldībai un A.Cīrulim par atbalstu projektu pasākumu norisē.

Paldies Priekules vidusskolas skolēnu vecākiem: Putniņu ģimenei, Kāpiņu, Kātiņu un Okneru ģimenēm, Auznieku, Šteinbergu un Dreimaņu ģimenēm, Altēnu, Eveliņu un Ozolu ģimenēm, Mežaļu, Tiškus un Fromaņu ģimenēm, Rogu, Lendeļu un Ešenvaldu ģimenēm, Pinkovsku un Egļu ģimenēm.

Inga Raškova

 

 

 

Atpakaļ