Priekules novada attīstības programma

Priekules novada attīstības programma 2013. - 2019.gadam

Priekules novada "Attīstības programma 2013.-2019." apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 25.07.2013. (protokols nr.3, 6.punkts) lēmumu.

Attīstības programma 

Teritorijas vispārīgais raksturojums

Investīciju plāns:

 

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Priekules novada "Attīstības stratēģija līdz 2030.gadam" apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 25.07.2013. (protokols nr.3, 5.punkts) lēmumu.

Stratēģija

Atsauksmēm un ierosinājumiem: ap@priekulesnovads.lv