Priekules novada attīstības programma

Teritorijas vispārīgais raksturojums


Attīstības programma 2013-2019

Priekules novada "Attīstības programma 2013.-2019." apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 25.07.2013. (protokols nr.3, 6.punkts) lēmumu.

Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju plāna aktualizācija, 29.10.2015.

Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju plāna aktualizācija, 19.01.2016.

Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju plāna aktualizācija, 26.01.2017.

Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju plāna aktualizācija, 25.01.2018. 

Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju plāna aktualizācija, 29.11.2018.

Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju plāna aktualizācija, 28.02.2019.

 

Attīstības stratēģija līdz 2030

Priekules novada "Attīstības stratēģija līdz 2030.gadam" apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 25.07.2013. (protokols nr.3, 5.punkts) lēmumu.

 

Atsauksmēm un ierosinājumiem: ap@priekulesnovads.lv