Realizētie projekti


Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā
2014.gada 11.novembrī Priekules novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par ES fonda projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā” īstenošanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.


Uzstādīti bērnu rotaļu laukumi un āra trenažieri
Priekules novada pašvaldība 2014. gada maijā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedza pieteikumu par projekta „Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē”.


Kalētos izbūvēta jauna kanalizācijas sistēma (publicēts 14.11.2014.)
Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2013.gada 24.septembrī parakstīto vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/023/074 „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta”


Jauns jumts un terapijas zāle Purmsātu speciālajai internātpamatskolai
Projekts "Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana", kas tika iesākts 2010. gada martā, ir veiksmīgi realizēts.


Kalētu mežaparks „Priediens” atklāts.
21. oktobrī svinīgi tika atklāts projekts „Aktīvās atpūtas taku izveide Kalētu mežaparkā „Priediens”. Projekts atbalstu saņēmis LAD programmā LEADER, kurš iesniegts ticis Liepājas rajona partnerības izsludinātajā konkursā. Kopējie projekta līdzekļi bijuši ap Ls 12000.


Paplakas dzelzceļa stacijas teritorijā izveido reitterapijas taku
Īstenojot projektu „Zirgs cilvēka veselībai un priekam”, biedrība „Kanu Atvars” bijušajā Paplakas dzelzceļa stacijas teritorijā ierīkojuši reitterapijas taku.


Prūšu ūdenskrātuves atklāšana
4. jūnijā svinīgā ceremonijā, kurā par jautru noskaņu rūpējās Priekules pūtēju orķestris, Virgas pagastā pēc rekonstrukcijas darbiem tika atklāta Prūšu ūdenskrātuve.


Priekules vidusskolas sporta laukumu atklāšana
Dienu pirms Līgo svētkiem Priekulē tika atklāti divi nozīmīgi projekti. Viens no viņiem ir Priekules vidusskolas sporta stadions, kura rekonstrukcija uzsākta pirms diviem gadiem. Projekts „Rekreācijas vides uzlabošana Priekules pašvaldības veicināšanai” īstenots pateicoties ELFLA finansējumam, kas bija un pašvaldības līdzfinansējumam. Projekta kopējās izmaksas bijušas Ls 178000.


Ūdenssaimniecību projekti realizēti
Projekti tika iesniegti ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšprogrammā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, un abi tika realizēti veiksmīgi.


Projekts noslēdzies.
2012.gada 15.decembrī Purmsātu iedzīvotāji saņēma jauku Ziemassvētku dāvanu - "Liepājas rajona partnerības" un Priekules novada domes atbalstītā projekta ietvaros iegādāto Brīvā laika pavadīšanas centra aprīkojumu.


PAR KPFI PROJEKTA NOSLĒGUMA SEMINĀRU.(publicēts 27.08.12.)
2012.gada 23.augustā Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē notika izglītojošs seminārs sabiedrībai „JAUNO TEHNOLOĢIJU ESPĒJAS SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMSIJAS SAMAZINĀŠANAI”.


Īstenojies projekts „Brīvā laika pavadīšanas centra” apkārtnes labiekārtošana Purmsātos.
„Brīvā laika pavadīšanas centrs” ir uzcelts uz saimniecības ēkas pamatiem. Zeme apkārt ēkai bija nelīdzena, nebija košumu krūmu un arī nebija puķu stādījumu.
1
Pasākumu kalendārs