Sabiedrība

2016.gada pašvaldības projektu konkursa rezultāti

 Kā vēsta kāds sens latviešu sakāmvārds: “Pa priekšu nepieciešamo, tad vajadzīgo un beidzot patīkamo!” Ar šo sakāmvārdu vēlos iezīmēt pašvaldības projektu konkursa 4.sezonas noslēgumu, kuru ar realizēto projektu atskata pasākumu atzīmēja šī gada 9.decembrī Priekules Kultūras namā.

Šajā pasākumā piedalīties varēja ikviens interesents, taču tā galvenie dalībnieki bija projektu vadītāji, iesniedzēju pārstāvji, dalībnieki un atbalsta komandas. Pasākuma laikā bija lieliska iespēja paskatīties, ko ar savu neatlaidību, vēlmi sasniegt mērķus un vienkāršu došanas prieku ir realizējuši šīs sezonas projektu vadītāji un viņu komandas.

Ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu, tad šogad tika saņemts par četriem projektu pieteikumiem mazāk – 15. No tiem finansējums tika piešķirts 14 projektiem. Kopējais finansējums šo projektu realizācijai bija 18975 eiro, tajā skaitā 9447 - pašvaldības līdzfinansējums un 9528 - projekta iesniedzēju investīcijas, kuras galvenokārt veidojās veicot ieguldījumu brīvprātīgā darba veidā. Prezentācija>>>

Šis gads projektu konkursā iezīmējās arī ar nebijušām izmaiņām, kuras izpaudās iesniedzēja statusa veidā. Ja iepriekšējos gadus projektu varēja iesniegt arī fiziska persona, tad ar šo gadu to var darīt tikai saimnieciskās darbības veicējs vai juridiska persona (SIA, IK, biedrības, nodibinājumi u.c.). Neraugoties uz kardinālām izmaiņām, kas lielā mērā ietekmēja iesniedzējus, prieks par rezultātu, jo tas bija daudz lielāks nekā sākotnēji cerēts. Kopumā 14 projektos bija 11 projektu vadītāji un 10 projektu iesniedzēji, to skaitā viena sabiedrība ar ierobežotu atbildību un viens saimnieciskās darbības veicējs.

Neliels ieskats tajā, kas tika realizēts projektu ietvaros.

“Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” tika apstiprināti pieci projektu pieteikumi:

·                 “Šeit un otrpus Daugavai”, projekta iesniedzējs biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”, projekta vadītāja - Megija Krieviņa. Projekta kopējās izmaksas 2121 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros jaunieši devās uz Daugavpili iepazīt Rotko mākslu. Projekta iesniedzēja braucienu bija saplānojusi tā, ka pa ceļam nebija garlaicīgi, jo tika pabūts Līvānu stikla muzejā un amatniecības centrā, konfekšu ražotnē “Konfelade”, aplūkoti arhitektūras objekti, iepazīts Rotko centrs un mākslinieku darbi. Galvenais visā projekta realizācijas laikā bija tas, ka jauniešiem vajadzēja radoši izpausties, attēlojot savus iespaidus zīmējumos, gan pirms brauciena iepazīstot tuvējo apkārtni un novadu, gan brauciena laikā. Rezultātā bērnu iespaidi attēlojās viņu mākslas darbos. Ar projekta rezultātiem jebkuram interesentam bija iespēja iepazīties Priekules bibliotēkā un Kalētu mūzikas un mākslas skolā. Prezentācija>>>

·                 “Mazā ēnu teātra darbnīcas “Parādīsim pasaciņu””, projekta iesniedzējs SIA “Aģentūra Baringtons K”, projekta vadītāja - Kristīna Lieģeniece. Projekta kopējās izmaksas 937 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros novada ciemu kultūras namos mazajiem novadniekiem tika organizētas ēnu teātra izrādes ar radošajām darbnīcām. Mazais ēnu teātris ir ēnu teātra paveids, kurš tiek izrādīts uz neliela ekrāna. Uzveduma tēli tiek izgatavoti no papīra, kartona, auduma un piestiprināti pie kociņiem, projekcijām tiek izmantoti arī dažādi sadzīves priekšmeti. Lai vizuālais attēls būtu bērniem interesantāks, fona scenogrāfijā tiek izmantotas caurspīdīgas lapas ar krāsainiem zīmētiem vai līmētiem attēliem. Projekta būtība - izmantot ēnu teātra radošo potenciālu, bērnu runas, domāšanas, uztveres un radošo iemaņu attīstībai. Aktivitātes tika veidotas tā, lai mazie bērni iesaistītos teātra tapšanā ne tikai sagatavojot dažādus izrādes personāžus, bet arī piedaloties pasakas izspēlēšanā. Rezultātā bērni noskatījās pasaku “Vēja dāvana”. Prezentācija>>>

·                 “Lidojums”, projekta iesniedzējs Priekules baptistu draudze, projekta vadītāja Zenta Svara. Projekta kopējās izmaksas 3462 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros bērniem un jauniešiem notika vasaras Bībeles skola (VBS), kuras aktivitātēs iesaistījās brīvprātīgie aktīvisti no Amerikas. VBS laikā pasniegtās nodarbības noritēja angļu valodā, ar radošām metodēm izspēlējot dažādus Bībeles stāstus un diskutējot par dažādām tēmām. Šī aktivitāte noslēdzās ar dārza svētkiem, kuros piedalīties arī bērnu un jauniešu vecāki. Projekta ietvaros jaunieši piedalījās pusaudžu draudzības dienā Jūrmalciemā - nometnē pusaudžiem, kura ir bagātināta ar sportiskām interesantām aktivitātēm, vakara sarunām pie ugunskura, izglītojošiem pasākumiem un saimniecisku darbošanos, nodrošinot nometnes darbību un veidojot sagataves Ziemassvētku labdarības tirdziņam. Prezentācija>>>

·                 “Prieks dzīvot Priekulē!”, projekta iesniedzējs biedrība “Brīnumpastaliņas”, projekta vadītāja Rigonda Džeriņa. Projekta kopējās izmaksas 737 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros notika sportiska pēcpusdiena “Audz stiprs Priekulē!”, kuras laikā bērni ar vecākiem komandās cīnījās vairākās disciplīnās, gan atraktīvās stafetēs, gan foto orientēšanās ar dārgumu meklēšanu, aktivitāšu ietvaros bija dažādas radošās darbnīcas. Prezentācija>>>

·                 “Diennakts nometne “Prieks mājo mūzikā””, projekta iesniedzējs biedrība “Konsonanse”, projekta vadītāja Inita Rubeze. Projekta kopējās izmaksas 1873 eiro. Projekta ietvaros bērni un jaunieši piedalījās četru diennakšu nometnē, kuru laikā muzicēja, gatavoja koncertprogrammu Ikara svētku pasākumiem, kā arī devās dažādās sportiskās, aktīvās un radošās nodarbībās. Iinteresantākais notikums nometnes laikā bija redzēt un dzirdēt, ka mūziku var spēlēt arī uz banāniem. Projekta rezultātu varēja novērtēt ļoti daudz Priekules novada iedzīvotāji un viesi, kuri piedalījās Ikara svētku ieskaņas koncertā “Laternu stundā”. Prezentācija>>>

“Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā” tika apstiprināti trīs projektu pieteikumi:

·                 “No mīnusa uz plusu”, projekta iesniedzējs misija “Tēva nams”, projekta vadītāja Inese Vītoliņa. Projekta kopējās izmaksas 775 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros pie Tadaiķu “Tēva nama” tika atjaunota vēsturiskā kolhoza laika dobe un izveidotas vairākas jaunas, rezultātā padarot ciema iedzīvotāju pulcēšanās vietu vizuāli daudz pievilcīgāku un skaistāku. Radošā darbošanās tika papildināta ar pikniku pēc labi padarītā darba un draudzes locekļu braucienu uz evaņģelizācijas dievkalpojumu.

·                 “Ceļā uz Latvijas 100-gadi”, projekta iesniedzējs biedrība “Saspraude”, projekta vadītāja Zenta Svara. Projekta kopējās izmaksas 2251 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros biedrības dalībnieces paplašināja savu redzes loku un zināšanas tautas tērpu darināšanā, jo ir sev uzstādījušas mērķi līdz Latvijas simtgadei pašūt savu tautas tērpu. Aktivitāšu ietvaros dalībnieces viesojās Pācē, kur iepazinās ar vilnas dzijas tapšanas procesu, papildināja savus dziju krājumus un tikās ar Talsu daiļamatu meistariem. Projekta rezultātā dalībnieces ir sākušas aust brunču audeklu. Prezentācija>>>

·                 “Pirmo reizi laivā!”, projekta iesniedzējs biedrība “Priekules veloklubs”, projekta vadītāja Daiga Egle. Projekta kopējās izmaksas 1083 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros notika četri laivošanas posmi pa novada upēm. Kopumā laivu braucienos iesaistījās 20 ģimenes ar bērniem, kuras pirmo reizi kāpa laivā. Katra brauciena noslēgumā laivotājus sagaidīja labiekārtotās piknika vietas ar siltu zupu. Prezentācija>>>

“Kultūras iniciatīvas Priekules novadā” tika apstiprināti seši projektu pieteikumi:

·                 “Rakstu rakstus izrakstīju”, projekta iesniedzējs un vadītāja saimnieciskās darbības veicēja Monika Kaņevska. Projekta kopējās izmaksas 652 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros Bunkas pagasta aktīvās rokdarbnieces mācījās prievīšu aušanu un gobelēnu veidošanu profesionāla pasniedzēja vadībā. Projekta rezultātā iegūtās zināšanas nu aktīvistes var nodot tālāk interesentiem, organizējot dažādas radošās darbnīcas. Prezentācija>>>

·                 “Lugas “Pacelt vabolīti” uzvedums”, projekta iesniedzējs biedrība “Pakavs G”, projekta vadītāja Gunta Gruntiņa. Projekta kopējās izmaksas 455 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros biedrības dalībnieki un aktīvisti iestudēja lugu, kuras pirmizrāde bija Līgo vakarā Gramzdas pagastā. Pirmizrādi noskatīties ieradās vairāki simti skatītāju. Prezentācija>>>

·                 “Redzi pasauli krāsainu”, projekta iesniedzējs biedrība “Saspraude”, projekta vadītāja Līga Svara. Projekta kopējās izmaksas 837 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros novada fotomākslas cienītāji paplašināja savas zināšanas fotogrāfiju veidošanā, pareizas tehnikas izvēlē un kompozīcijas veidošanā profesionālā fotogrāfa uzraudzībā. Ar projekta rezultātiem bija iespējams iepazīties Priekules Kultūras namā izvietotajā izstādē “P3”. Prezentācija>>>

·                 “Jauns sākums”, projekta iesniedzējs biedrība “Saspraude”, projekta vadītāja Zenta Svara. Projekta kopējās izmaksas 2477 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros biedrības dalībnieces apguva jaunas mākslas metodes, kā arī nodeva savas zināšanas tālāk interesentiem radošajās darbnīcās gan Ikara svētkos, gan uz vasaras sezonu iekārtotajā sietspiedes darbnīcā. Prezentācija>>>

·                  “Prieka lietus”, projekta iesniedzējs biedrība “Brīnumpastaliņas”, projekta vadītāja Rigonda Džeriņa. Projekta kopējās izmaksas 812 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros notika dažādas radošās darbnīcas, kuru laikā dalībnieki gatavojās teātra izrādei. Lai paplašinātu savas zināšanas un iemācītos, ko jaunu, tika pieaicināti profesionāli aktieri meistarklasēm un viesizrādei, kurā uz Priekuli vasarā bija “atbraukuši Ziemassvētki”. Prezentācija>>>

·                 “Es varu visu, ko daru!”, projekta iesniedzējs biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”, projekta vadītāja Elita Jaunzeme. Projekta kopējās izmaksas 503 eiro. Projekta aktivitāšu ietvaros Kalētu pagastā interesenti varēja piedalīties dažādos pasākumos, kuru laikā tika iedvesmoti un iedrošināti atklāt savas radošās izpausmes gan dzejā, teātra spēlē, gan vienkārši veidā kā pavada savu brīvo laiku aktīvi un interesanti. Prezentācija>>>

Aicinu interesentus un aktīvistus raisīt domas jaunām projektu idejām, lai 2017.gada pavasarī atkal varam tikties. Sirsnīgu, saticīgu un radošu šo svētku laiku.

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka

FOTO

Atpakaļ