Sabiedrība

Biedrība “Rumula” uzsākusi realizēt projektu “Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukums "No 0-100"

 Sabiedriskā labuma biedrība “RUMULA”

“Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma "No 0-100" izveide”.

Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000020 

 

Biedrība “Rumula” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansējumu sabiedriskā labuma biedrība “Rumula” no 15. septembra aktīvi uzsākusi realizēt LEADER projektu “Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukums "No 0-100".

Projekta ietvaros biedrība "Rumula"  piedāvā izveidot  jaunu sabiedrisku aktivitāti Purmsātu ciema iedzīvotājiem āra apstākļos - sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu  no  dzimšanas līdz sirmam vecumam "No 0-100". Tas paredz papildināt laukuma aprīkojumu ar mūsdienīgām  iekārtām - bizbizmārītes šūpoles vecumam no 0-..5, tīklu piramīda vecumam no 3+..., šūpoles "Stārķa ligzda" vecumam no 4+..., trenažieris "Gājējs" vecumam no 4+... un Monkey bars vecumam no 7+... , kuras nodrošinās bezmaksas veselīga, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas visām iedzīvotāju vecuma grupām - vecākiem, vecvecākiem kopā ar bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta ietvaros pilnveidotais laukums būs  pieejams bez maksas vietējiem iedzīvotājiem un iebraucējiem jebkurā laikā .

Biedrības “Rumula”valdes priekšsēdētāja Daira Šalma

Atpakaļ