Sabiedrība

Deinstitucionalizācijas plāns nodots saskaņošanai pašvaldībām

Projekta "Kurzeme visiem" gaitā izstrādāts Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam un 17.01.2018. nodots saskaņošanai visām Kurzemes pašvaldībām.

Kurzemes reģiona DI plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas konkrētas īstenojamās rīcības Kurzemes plānošanas reģionā, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu namos esošajiem bērniem tiktu nodrošināti viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Ar DI plānu iespējams iepazīties šeit: http://www.kurzemesregions.lv/news/630

Plānu izstrādāja SIA “SAFEGE BALTIJA” projekta “Kurzeme visiem” gaitā. Projektā kopumā ir 28 partneri, no kuriem viens ir Priekules novada pašvaldība.

               
Inese Siliņa,       
Kurzemes plānošanas reģiona  
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Atpakaļ