Sabiedrība

Galvenās ielas svētki Priekulē

 

Biedrības “Saspraude” projekts “ Mēs dzīvojam Latvijā”, kuru atbalsta Priekules novada pašvaldība, noslēdzās ar otrajiem Galvenās ielas Mazajiem svētkiem.

Visu vasaru meitenes ir čakli strādājušas, vadot nodarbības. Tās bija paredzētas tikai reizi nedēļa, bet entuziasms bija liels, tādēļ nodarbības notika četras reizes nedēļā.

Septembra pēdējā piektdiena uz kopā būšanu pulcēja dažādus interesentus, ne tikai Galvenās ielas iedzīvotājus. Lai arī laukā diezgan drēgns laiks ar rudenīgām vēja brāzmām un lietus lāsēm, “Rokdarbnīcā” valdīja omulīga gaisotne, kuru bagātināja tikko ceptu pankūku smarža.  

Ārpusē uz galdiņa kārtojās atnestie dārza un pagraba labumi, kuri paredzēti maiņai. Tās bagātības, kuras netika iemainītas, ir nodotas Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centram
Priekules slimnīcā. Mīļi smaidot, ar savām veltēm visus iepriecināja “Mazliet elegances” meitenes ar saviem eko našķiem. Kas vienreiz tos baudījis, zina tīras mantas vērtību!

Sarunās atklājās, kurai mājai reizē ar Latvijas simtgadi ir jubileja, tie gan ir tikai 70 gadi. Ir interesanti papētīt vēstures liecības. Jāteic, ka vislielāko interesi izraisīja stikla mākslinieku darbnīca “Dzīvosim zaļi” ar iespēju pašiem veidot stikla pudeļu vēja zvanus. Stikla puiši ikvienu pacietīgi apmācīja, kā turēt, kā griezt, kā slīpēt, lai stikla pudele nenodarītu pāri. Visa Galvenā iela uz svētkiem varētu rotāties ar maigi skanošiem vēja zvaniem!Paldies visiem par atsaucību!

Zenta Svara 

Atpakaļ