Sabiedrība

Kalētos veidos aktīvās atpūtas laukumu

 

Ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam atbalstītā projekta Nr.LLI-361 „Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) atklāšanas sanāksmi 2018.gada 4.maijā tika uzsāktas projekta ieviešanas aktivitātes.
Aktivitāšu ietvaros ir paredzēts izveidot aktīvās atpūtas laukumu Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā un rekonstruēt stadionu Pluņģes pašvaldības Kuļu ciemā. Tādējādi iedzīvotājiem būs iespēja nodarboties ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ne tikai sava pagasta robežās, bet arī pāri robežai.
Sadarbojoties abām pašvaldībām, projekts nodrošinās aktīvu un veselīgu dzīvesveidu dažādām sabiedrības grupām. Kalētu un Kuļu pagastos šobrīd ir nepietiekamas aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, jo nav nepieciešamās infrastruktūras, tādēļ nepieciešams izbūvēt aktīvās atpūtas/sporta laukumus un organizēt daudzveidīgus pasākumus. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, sekot pagasta aktualitātēm un piedalīties tajās!

Projekta vadītāja Una Ržepicka

Atpakaļ