Sabiedrība
Krotes mednieku klubs izzina putnus Latvijā un novadā

9.augustā biedrība realizēja projektu „Izglītojošs pasākums – lekcija ar sportiskām aktivitātēm– “Ūdensputni Latvijā, Priekules novadā””, ko finansēja Priekules novada pašvaldība. Biedrība startēja projektu konkursā „Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā” un ieguva atbalstu EUR 655 apjomā.

Iegūtie līdzekļi tika izmantoti, lai sagatavotu lekciju par ūdensputniem, jo izvēlētais projekta realizācijas laiks sakrita ar pīļu medību atklāšanu un ļoti būtiski ir atkārtot reiz iegūtās zināšanas vai uzzināt jaunumus par ūdensputniem un drošību medību laikā. Tika iekārtota izstāde „Ūdensputni Priekules novadā un Latvijā”. Visi bija pārsteigti, cik gan dažādi un daudz var būt ūdensputni, kurus mēs ikdienā nemaz nepamanām. Izglītošanās mijās ar kopīgas zupas vārīšanu un desiņu cepšanu. Pēc pusdienas pauzes sekoja sportiskas aktivitātes ar šautriņu mešanu, jautrām stafetēm. Pēc labas izkustēšanās visi kopīgi devās uz dīķiem.

Pasākums bija vienojošs gan vecāka gadugājuma medniekiem, gan jauniem, reizē arī vērtīgi kopā pavadīts laiks dažādām ģimenes paaudzēm.

Projektā iesaistītie un dalībnieki apstiprināj, ka labprāt piedalītos līdzīgos pasākumos.

Raimonds Runts

FOTO