Sabiedrība

Multifunkcionālā atbalsta centra darbība

 

 

 «Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija»

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projekta 2013.EEZ/PP/1/MIC/056/026

"Multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai

 ietvaros.

          Spraigā darbā un dažādiem notikumiem piesātināts ir pagājis projekta īstenošanas otrais posms no (1.11.2014.-31.01.2015.)

Viens no šī posma galvenajiem pasākumiem bija projekta aktivitātes:

ü Atbalsta pasākumu nodrošināšana ģimenēm, kuras ietvaros noorganizējām

 Priekules novada, Virgas pagasta maznodrošinātām ģimenēm pasākumu „ Brīnumu gaidot”.

Interesantas nodarbības norisinājās aktivitātē:

ü Sociālo prasmju veidošanas, saskarsmes prasmju attīstības un inovatīvu pasākumu izveidošana, kuras ietvaros bērni apmeklēja mūzikas terapijas, masāžas terapijas, psihologa un sociālā pedagoga nodarbības, saņēma pozitīvas emocijas darbojoties kanisterapijā un hipoterapijā.

ü Darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanas aktivitātē , bērni un jaunieši turpināja apgūt ēst gatavošanu, IT prasmes, Koka sadzīves priekšmetu izgatavošanu un labošanu, kā arī Mājsaimniecības speciālā pedagoga nodarbībās mācījās gatavoties svētkiem un veikt skolēnu solu slīpēšanu un lakošanu, tādejādi uzlabojot savu darba vietu.

Veiksmīgi esam uzsākuši projekta trešā posma realizāciju.

 Daira Šalma, Projekta asistente

FOTO

Atpakaļ