Sabiedrība

Noslēdzies projekts „Mēs- Kalētu izaugsmei!”

 Decembrī noslēdzas Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītais projekts ”Mēs – Kalētu izaugsmei!” Tā laikā biedrība iegādājās aprīkojumu pasākumu organizēšanai, biedrības telpu labiekārtošanai, Kalētu jauniešu centra attīstībai un nūjošanas aprīkojumu aktīvai atpūtai.

Par iegūto finansējumu varējām papildināt rozāriju ar 34 jauniem rožu stādiem un, pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, talkās varējām tās pienācīgi apkopt.

Veiksmīgi realizējām un līdzdarbojāmies Kalētu mežaparka „Priediens” pasākumos „Briedēns 2013”, „Briedēns 2014” un Priekules novada skolu jaunatnes svētkos, kurus apmeklēja ne tikai kalētnieki, bet arī visu Priekules novada skolu audzēkņi un viesu komandas no citiem novadiem.

Organizējām un papildinājām ar jautrām atrakcijām gadskārtu svētku pasākumus un nūjošanas pārgājienus. Projekta laikā savu darbību uzsāka dramatiskais pulciņš, tajā aktīvi darbojas seniori.

Brīvā laika pavadīšanas iespējas Kalētos kuplinājām ar radošajām darbnīcām- grāmatu iesiešanu, ziepju gatavošanu, dekupāžu un telpisko kartiņu veidošanu.

Izveidojām biedrības mājas lapu, kurā atspoguļojam savu darbību.

Paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam un pašvaldībai par līdzfinansējumu un visiem, kas piedalījās projekta aktivitātēs.

Biedrības „Kalētu VIG” vārdā, Elita Jaunzeme

Atpakaļ