Sabiedrība

Noticis labdarības tirdziņš “Ziemassvētkus gaidot”

 

28. novembrī Priekules kultūras namā norisinājās Priekules baptistu draudzes organizētais labdarības tirdziņš ar radošajām darbnīcām „Ziemassvētkus gaidot”. Tirdziņā varēja iegādāties Adventa vainagus un daudz ko citu ģimenei un mājai noderīgu, kā arī dāvināšanas priekam. Darbojās kafejnīca, kā arī dažādas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, kurās daudzi labprāt iemēģināja savu roku radošajās izpausmēs.

Apmeklētāji atzina, ka tirdziņā varēja sajust siltumu, ģimeniskumu un tuvojošos svētku klātbūtni. Liels gandarījums par to, ka labdarības tirdziņš ar darbnīcām ne tikai ir kļuvis par brīnišķīgu tradīciju, kuru katru gadu pilnveidot, bet arī par to, ka iesaistās arvien jauni kalpotāji un atbalstītāji, kuri gatavi darboties tirdziņā un darbnīcās, tā iepriecinot novada ļaudis.

Tirdziņa organizatori pateicas visiem, kas atnāca, darbojās, iepirkās, ziedoja, kalpoja pie galdiem, darbnīcās, kafejnīcā un citās aktivitātēs. Paldies tiem, kas atnāca, dalīja savus smaidus un iedrošināja citus. Paldies arī tiem, kas aizlūdza par tirdziņu, tā kalpotājiem un apmeklētājiem. Pateicība Dievam un atsaucīgajiem ziedotājiem – tirdziņā kopā tika ietirgots 1085 eiro, un līdzekļi joprojām turpina ienākt.

Par tirdziņā gūtajiem ieņēmumiem un arī vēlāk saņemtajiem mērķziedojumiem sadarbībā ar novada sociālo dienestu atbalstīsim Priekules novada bērnus ar kustību traucējumiem dalībai nometnē vai cita veida rehabilitācijai.

Labdarības tirdziņš ir Priekules baptistu draudzes Māmiņskolas izauklēta ideja. Daudzus gadus tas noticis draudzes baznīcas ēkā, bet jau trešo gadu mēs to organizējām Priekules Kultūras namā.

Paldies sakām arī Priekules novada pašvaldībai, Kultūras nama meitenēm Rigondai, Guntai, Lienei, biedrībai Saspraude un Dzintrai Dzintarei, darbmācības skolotājam Kristapam Šteinbergam, sporta halles darbiniekiem Artūram Zīlītim, šoferim Edgaram Rubezim, Priekules Mūzikas un Mākslas skolai, Dacei Retējumai, Bunkas floristēm un Monikai Kaņevskai, Danam Rozentālam un Paulai Baratšēvičai, Markusam Dzintaram, Vaclovam Kadaģim, individuālajiem atbalstītājiem, un liels paldies baptistu draudzes komandai, jauniešu grupai un īpaši Kristīnei un Naurim Jaunzemjiem. Paldies Dievam par jums visiem.

Priekules baptistu draudzes mācītājs Mārcis Zīverts 

FOTO 

Atpakaļ