Sabiedrība
Pasākums Purmsātu skolas skolēniem „ VINGRO AR PRIEKU ”

 Sadarbojoties Purmsātu speciālās skolas ārstnieciskās vingrošanas, sporta skolotājiem un biedrībai „ Rumula”,2014.gada 15.oktobrī notika saturīgs brīvā laika pasākums Purmsātu skolas skolēniem    

 „ VINGRO AR PRIEKU ”

 

Pasākumā piedalījās visi skolēni, priekšmetu skolotāji un audzinātāji.

Pasākuma vadmotīvs -  SALIEDĒTĪBA!

Katrai klašu grupai komandā kopā bija jāiet 8 stacijas, kurās bija jāveic dažādi vingrojumi.

Atraktīvās stacijas tika izvietotas pa visu skolas apkārtnes teritoriju, iekļaujot projekta” Veselība un dzīvotprieks” ietvaros, iegādātās vingrošanas iekārtas, kuras sponsorēja Borisa un Ināras TETEREVU  fonds.  Paldies skolotājai Gitai ERBEI, priekšmetu skolotājiem un audzinātājiem par atbalstu pasākuma organizēšanā.

Biedrība „ RUMULA”

Pasākumu atbalsta  

Pasākumu kalendārs