Sabiedrība

Paturi ilgāk kādu no mirkļiem, atrodi sirdī tam vietu, Lai ar svētku patieso prieku gaišāks tālāk Tu ietu...

 30. novembrī Priekules kultūras namā notika Priekules baptistu draudzes organizēts labdarības tirdziņš, kurā ikviens varēja atrast sev ko tīkamu, noderīgu un garšīgu.

Pirmsadventes laikā tirdziņā īpašu uzmanību guva Adventa vainagi. Darbojās arī labdarības kafejnīca, kurā apmeklētāji Ziemassvētku mūzikas pavadībā varēja ieturēties, iedzert kafiju, parunāties, savukārt jaunā paaudze tikmēr aizrautīgi darbojās bērnu atrakcijās un radošajās darbnīcās.

Visas tirdziņam darinātās lietas un kafejnīcā piedāvātos gardumus ziedoja Priekules baptistu draudze un draugi. Liela atsaucība bija arī no priekulniekiem gan rokdarbniekiem, kas uz tirdziņu atnesa pašadītas zeķes un tamborējumus, gan citiem, kas dalījās, piemēram, ziedojot vairākas kastes ar āboliem.

Kopumā ar labām domām tika saziedoti 586,30 Ls. Sadarbībā ar Priekules novada sociālo dienestu tiek lemts par vairākām mazturīgām daudzbērnu ģimenēm novadā, kuras Ziemassvētku laikā tiks iepriecinātas.

Paldies par lielo atsaucību rīkotājiem, atbalstītājiem, ziedotājiem un katram apmeklētājam. Cerībā, ka Adventes labdarības tirdziņš Priekulē attīstīsies un kļūs par tradīciju,

Kristīne Jaunzeme

FOTO

Atpakaļ