Sabiedrība

Pieejams jauns sociāls pakalpojums

2018.gada 2. februārī darbību uzsācis jauns uzņēmums – SIA “Cerību balss”. Uzņēmumu dibināja trīs mūsu novada iedzīvotāji, kuriem rūp veco ļaužu un personu ar invaliditāti likteņi.

Uzņēmuma dibināšanu veicināja vairāku apstākļu sakritība: novada attīstības programmā bija plānots izveidot mobilo brigādi aprūpei mājās, valstī tika pieņemts likums par sociālo uzņēmumu, sociālais uzņēmums var saņemt grantu darbības uzsākšanai un, pats galvenais, veidojās cilvēku grupa, kura neatlaidīgi strādāja pie šā uzņēmuma veidošanas. Rezultātā SIA “Cerību balss” sociālos pakalpojumus novada iedzīvotājiem sniedz jau no 2018.gada maija.

SIA “Cerību balss” ir sociālais uzņēmums, kas nodrošina ar sociāla rakstura aprūpes pakalpojumiem iedzīvotājus viņu dzīves vietās – darbinieki dodas palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem nav pieejamas ērtības un ir kādas ikdienas grūtības, lai viņi varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi ierastajā vidē savās dzīves vietās. 

Pakalpojumā ietilpst septiņas lielas sadaļas: personīgā higiēna un rūpes par izskatu, mazgāšanās, ģērbšanās, ēdināšana, pozicionēšana vai pārvietošana, palīdzība mājas darbu veikšanā un sadzīvē, nokļūšana pie ārsta vai uz veikalu, un visam pāri sarunas nodrošinājums pakalpojuma sniegšanas laikā. 

Personai, kurai radusies nepieciešamība pēc sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās”, vispirms būtu jāvēršas pie sava pagasta vai Priekules pilsētas sociālā darbinieka, kurš izskaidrotu tālāko  rīcību, lai saņemtu nepieciešamo pakalpojumu. Ir arī iespēja vērsties  Priekules novada sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurā jāizklāsta problēma. Bet jebkurā gadījumā, lai saņemtu “Aprūpe mājās” pakalpojumu,  personai vai tās pilnvarotam pārstāvim jāiesniedz sociālajam dienestam iesniegums, pievienojot nepieciešamos dokumentus: 
1) kopā ar sociālo darbinieku sagatavota noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija;
2) ģimenes ārsta izsniegta izziņa (veidlapa Nr. 027/u) par personas veselības stāvokli un atzinums par pakalpojuma nepieciešamību (izziņā jānorāda medicīnisko kontrindikāciju neesamība);
3) jāiesniedz arī invaliditāti apliecinošu dokumenta kopija, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
4) dokumenti, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi  kādu objektīvu apstākļu dēļ.

Sociālais dienests izskata iesniegumu, pievienotos dokumentus, pieņem lēmumu par nepieciešamā pakalpojuma apjomu, slēdz trīspusēju līgumu, un persona var saņemt “Aprūpi mājās”.

Izvērtējot esošo klientu atsauksmes, sociālais uzņēmums “Cerību balss” ir pārliecināts, ka šis pakalpojums novada vecajiem ļaudīm, īpaši vientuļajiem cilvēkiem, un personām ar invaliditāti,  ir ļoti nepieciešams. Tas padara vieglākas vecumdienas, palīdz pārvarēt vientulību, skumjas un dod cerību, ka tiks pasniegta palīdzīga roka. Plašāka informācija saņemama pie sava pagasta vai Priekules pilsētas sociālā darbinieka, vai sazinoties ar SIA “Cerību balss”, rakstot e-pastu ceribu.balss@gmail.com , vai telefoniski ar sociālā pakalpojuma vadītāju Dāvi Strazdu (26482667).

Dāvis Strazds 

Atpakaļ