Sabiedrība
Prūšu ūdenskrātuvē pieaugs zandartu mazuļu skaits

28.februārī Virgas pagasta pārvalde Lauku atbalsta dienesta Zivju fondā iesniedza pieteikumu projektam „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.” Projekta gaitā paredzēts papildināt zivju resursus Prūšu ūdenskrātuvē ar 6000 zandarta mazuļiem. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2178 eiro no kuriem 300 eiro ir Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums.

Zivju fonda padome 2015.gada 19.marta sēdē ir pieņēmusi lēmumu piešķirt projektam prasītos finanšu līdzekļus. Virgas pagasta pārvaldei projekts jāīsteno līdz 31.oktobrim.

Virgas pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Dragunas

Pasākumu kalendārs