Sabiedrība

Sabiedriskā labuma biedrība “RUMULA” “Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma "No 0-100" izveide”

 

Sabiedriskā labuma biedrība “RUMULA”

“Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma "No 0-100" izveide”.

Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000020

 

Biedrība “Rumula” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansējumu .

Tuvojoties, gada skaistākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem, biedrība "Rumula"visiem Purmsātu ciema iedzīvotājiem 20.decembrī uzdāvināja pilnībā realizētu LEADER projektu “Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukums "No 0-100". Šajā laukumā ikvienam ir iespēja atrast sev piemērotāko  brīvā laika pavadīšanas nodarbi.

Laipni aicināti visi – mazi, lieli, jauni, seni, laukumā "No 0-100"!

Uz tikšanos jau nākamājā, 2017.gadā, ar jaunām biedrības aktivitātēm!

 

Sabiedriskā labuma biedrība "Rumula"

FOTO

Atpakaļ