Sabiedrība

Uz pirmo tikšanos jaunā sastāvā sanāk Priekules novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupa


 

Priekules novada pašvaldībā projektā “Kurzeme visiem” (projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/004) 2018.gada 13.jūlijā pašvaldības deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) vadības grupa apstiprināta jaunā sastāvā. Vadības grupas uzdevums ir nodrošināt  DI plānošanu un īstenošanu pašvaldības teritorijā, kā arī uzraudzīt DI procesu pašvaldības līmenī.

Priekules novada pašvaldības DI vadības grupas sanāksme notika 2018.gada 2.augustā un tajā grupas locekļi tika informēti par Priekules novada pašvaldības līdzšinējo praktisko darbību projektā “Kurzeme visiem”.  Vadības grupa diskutēja par iecerēm projekta “Kurzeme visiem” gaitā izveidojamo infrastruktūras objektu (dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas)  izveidei – par nepieciešamajām telpām, par iespējamajiem nodarbošanās veidiem specializētajās darbnīcās u.c..  

 

Pašvaldības nozīmētā projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersona Andra Valuže

    

Atpakaļ