Sabiedrība

Veikta Priekules pilsētas kapsētu digitalizācija

 Veikta Priekules pilsētas kapsētu digitalizācija

SIA “Priekules nami” informē, ka ir pabeigta Priekules pilsētas Mālkalnu un Lībju kapu digitalizācija.

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju,  apglabāto personu uzskaiti un padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, Priekules pilsētas kapsētās pēdējo divu gadu laikā ir veikta kapu digitalizācija. Kapsētu digitalizācijas mērķis ir sakārtot kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot iedzīvotājiem informācijas ieguvi un informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm.

Kapsētu digitalizāciju veica uzņēmums SIA „Cemety”, kas veica digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta vietnē www.cemety.lv, kur ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu.

 

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar digitālajā kartē  www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, atstājot ziņojumu mājaslapā vai sazinoties ar kapu apsaimniekotāju SIA “Priekules nami”, kapsētu pārzini V. Inni 26439578 vai rakstīt uz e-pasts: priekulesnami@inbox.lv

 

Atpakaļ