Sabiedrība


Publicēts video par mākslinieku un uzņēmēju Filipu Baumani
2016-11-30
Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publicēts video par mākslinieku un uzņēmēju Filipu Baumani Priekulē. Video veidots Latvijas valsts simtgades svinību programmas ietvaros.


Valsts svētkus atzīmē arī Priekules Ilglaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā
2016-11-30
17. novembra pēcpusdienā Priekules Sociālās aprūpes centra atpūtas telpā norisinājās svinīgs Valsts svētku ieskaņai veltīts pasākums.


Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai - Esi pretimnākošs!
2016-11-23
Labas pārvaldības princips paredz no valsts pārvaldes arī tādu rīcību, kas likumos nav tieši paredzēta, ja tas nepieciešams pretimnākošas attieksmes nodrošināšanai un privātpersonas tiesību ievērošanas veicināšanai.


Priekulē gatavo kokles
2016-11-22
Oktobra beigās Priekulē notika kokļu radību meistardarbnīca “Dari savu kokli 2016”. Darbnīcu vadīja pieredzējis kokļu meistars no Druvienas Ģirts Laube.


VUGD aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un nekāpt uz ledus!
2017-01-06
Iestājoties aukstajam laikam, ledū ielūzt un noslīkst ne tikai makšķernieki, bet arī cilvēki, kuri pastaigājas pa ledu.


Biedrība “Rumula” uzsākusi realizēt projektu “Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukums "No 0-100"
2016-11-17
Projekta ietvaros biedrība "Rumula" piedāvā izveidot jaunu sabiedrisku aktivitāti Purmsātu ciema iedzīvotājiem āra apstākļos - sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu no dzimšanas līdz sirmam vecumam "No 0-100".


Interesējas par iedzīvotāju viedokli par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu teritorijās
2016-11-16


Ivars Vītols saņems Atzinības krustu
2016-10-26
Ordeņu kapituls, izskatot priekšlikumus, 12.oktobrī par nopelniem Latvijas valsts labā lēmis piešķirt Atzinības krusta 5. šķiru un iecelt par ordeņa kavalieri arī Priekules novada sabiedrisko darbinieku Ivaru Vītolu.


LEADER finansējums mūsu novadā
2016-10-26
No septiņiem pašvaldības iesniegtajiem projektu pieteikumiem pozitīvu galējo lēmumu ir saņēmuši četri, par kuriem sniegšu mazliet vairāk informācijas.


Ar savu iniciatīvu sakopj Vārtājas kapu daļu
2016-10-26
Vārtājas senlejas pakalnītē atrodas Vārtājas kapi, daļa to teritorijas iekļauta Grobiņas, bet daļa - Priekules novada teritorijā.


Purmsātos viesojas baronu pēcteces
2016-10-26
Saulainā septembra dienā Purmsātu muižas durvis vēra trīs dāmas. Viņas visas vieno baronu Ungern-Šternbergu vārds, viņas ir māsas, barona Paula Ādolfa von Ungern-Šternberga mazmeitas.


Priekules novadā uzstādīta jauna “Tele2” 4G interneta bāzes stacija
2016-12-09
Vadošais mobilo sakaru operators “Tele2” paziņo, ka Priekules novada Bunkā ir uzbūvēta jauna ceturtās paaudzes jeb 4G mobilā interneta bāzes stacija, kas nodrošina zibenīgu “Tele2” mobilo internetu un ātru tā savienojumu.


Kurzemē sākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plāna izstrāde
2016-12-02
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros novembra beigās sākta Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu, kuriem ir funkcionāli traucējumi, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus.


Dzirnavu ielā - svētki
2016-10-20
Priekules iedzīvotāji un citi interesenti 14.oktobrī tika aicināti uz Dzirnavu ielas atklāšanas svētkiem, kuros, piedaloties Priekules novada pašvaldības pārstāvjiem, būvniekiem, un interesentiem kā arī bērnudārza “Dzirnaviņas” audzēkņiem un darbiniekiem, tika atklāta no jauna asfaltētā iela.


Radošās apvienības “Saspraude” aktivitātes
2016-09-30
Radošā apvienība “Saspraude” darbojas Priekules mūzikas un mākslas skolā un “Rokdarbnīcā”.


Zivju fonda atbalsts Prūšu ūdenskrātuvei - motorlaiva (raksts ievietots 26.09.2016.)
2016-09-22
Virgas pagasta pārvalde šā gada martā iesniedza projektu LAD Zivju fondā par laivas, motora, laivas piekabes un glābšanas ekipējuma iegādi Virgas pagasta Prūšu ūdenskrātuvei.


"PRIEKULES NOVADA JAUNIEŠI PA SIMTGADES PĒDĀM" (raksts pievienots 16.09.2016.)
2016-09-16
Priekules novada pašvaldība 2016.gada 14.aprīlī ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.sadaļas "Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās" 1.4.apakšsadaļas "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu" ietvaros noslēdza līgumu par projekta "PRIEKULES NOVADA JAUNIEŠI PA SIMTGADES PĒDĀM" (Nr. 4-27/4) īstenošanu.


Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti
2016-09-15
Lai bērns un tā vecāki bez maksas varētu saņemt sev nepieciešamos sociālās rehabilitācijas, rehabilitaloga, psihologa pakalpojumus, kā arī fizioterapiju un iespēju piedalīties izglītojošās atbalsta grupās.


Projekts “Rakstu rakstus izrakstīju”
2016-09-13
Priekules novada līdzfinansētā projekta “Rakstu rakstus izrakstīju” mērķis ir attīstīt radošo aktivitāšu daudzveidību Priekules novadā, konkrētāk Bunkas pagastā, kā arī saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm latviešu kultūras mantojumu, apgūstot zināšanas prievīšu, jostiņu un gobelēnu aušanā.


Pāces vilnas fabrikas apmeklējums
2016-09-13
Bedrības “Saspraude” aktīvās dalībnieces ir nolēmušas tikt pie pašu austiem tautastērpa brunčiem. Priekules novada atbalstītā NVO projekta “Ceļā uz Latvijas 100gadi” viena no aktivitātēm bija Pāces vilnas fabrikas apmeklējums, lai iepazītu vilnas dzijas tapšanas procesu.
Pasākumu kalendārs