Sports

Bērnu makšķerēšanas sacensības noslēgušās

29. septembrī notika bērnu sacensības makšķerēšanā. Uz tām bija ieradušies dalībnieki no dažādām vietām: Priekules, Kalētiem, Gramzdas, Virgas, Bārtas, Purmsātiem, Gaviezes, Skrundas, Liepājas un arī no Dundagas.

Prūšu ūdenskrātuvē bērni sacentās pludiņmakšķerēšanā. Sacensības notika divās vecuma grupās zēniem un meitenēm.

Sacensību dienā bija paveicies ar laika apstākļiem, taču varēja redzēt, ka bērni būtu gatavi makšķerēt arī lietū. Liels prieks, ka bērni kopā ar vecākiem spēj atpūsties dabā, kopīgi priecāties un just līdzi cits citam.

Liels paldies jāsaka atbalstītājiem: SIA “NG MIX”,  SIA “Ieroči”, SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” un Priekules novada domei. Paldies Pēterim un Dainim par palīdzēšanu! Paldies arī vecākiem, kuri atbalsta savus mazos zēnus un meitenes!

Foto no sacensībām skatīt šeit!

Ģirts Ločmelis


Jaunākā grupa
Meitenes
1.Anna Ločmele (Kalēti)
2.Emīlija Brudere (Virga)
3. Gabriela Viršila (Kalēti)
Zēni
1. Niks Auders (Gavieze)
2. Toms Svars (Purmsāti)
3. Markus Šķimelis (Kalēti)

Vecākā grupa
Meitenes

1. Dace Dreže (Kalēti)
Zēni
1. Ralfs Rodrigo Kālis (Priekule)
2. Kārlis Antonio Dobelis (Bārta)
3. Kārlis Piziks (Kalēti)

Atpakaļ