Uzņēmējdarbība / Lauksaimniecība

Zemesgrāmatu bezmaksas pakalpojums

Izveidots jauns bezmaksas pakalpojumu visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem. Turpmāk, klātienē uzrakstot iesniegumu, vai elektroniski portālā www.zemesgamata.lv varēs piereģistrēt savu e-pasta adresi, uz kuru iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu.

Šis elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāpniecības novēršanai, gadījumos, kad Zemesgrāmatā tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi, jo nodrošinās, ka esošais īpašnieks, ja vien būs piereģistrējis sava e-pasta adresi, saņems ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgumu nekavējoties. Tādējādi nekustamā īpašuma saimnieks nekavējoties varēs informēt Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.


Vēršam uzmanību, ka pakalpojums ir pieejams arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav e-pasta adreses, bet ir kāds īpašniekam uzticams cilvēks, kuram ir e-pasts. Nekustamā īpašuma īpašnieks klātienē rakstot iesniegumu jebkurā zemesgrāmatu nodaļā vai Tiesu administrācijā Antonijas ielā 6, Rīgā var norādīt jebkuru e-pasta adresi, uz kuru turpmāk tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu, tiklīdz konkrētais nostiprinājuma lūgums tiks iesniegts Zemesgrāmatā.


Pakalpojums elektroniski pieejams portālā www.zemesgramata.lv, autorizējoties ar banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID karti sadaļā “Mani dati”, apakšsadaļā “Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē “Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem”.
 

Tiesu administrācijas sagatavotais buklets – pamācība pakalpojuma izmantošanai skatāms šeit.

 

 

 

Atpakaļ