Uzņēmējdarbība / Lauksaimniecība

LLU Mūžizglītības centrs piedāvā kursus pārtikas ražotājiem u.c.

Informācijas par LLU Mūžizglītības centra piedāvātajiem aktuāliem kursiem šeit>>

Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem, dalība mācībās ir bez maksas, jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam līdzekļiem.
Pieteikšanās kursiem notiek LLU Mūžizglītības centrā, zvanot pa tālr. 63005715, 26340144 vai rakstot e-pastu antra.berzina@llu.lv. Informācija par citiem kursiem www.mc.llu.lv

Atpakaļ