Vakances

Priekules vidusskola no 2020.gada 1.septembra aicina darbā informātikas skolotāju uz nenoteiktu  laiku:

  • 7.klasē datorika (4 stundas nedēļā),
  • 10.klasē programmēšana (3 stundas nedēļā),
  • 11. klasē informātika (1 stunda nedēļā)

 

Prasības:

  • Izglītība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 569 no 11.09.2018.  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
  • Labas komunikatīvās prasmes

 

Samaksa par  likmi (30 stundas) 850 EUR

 

Pieteikšanās:

  • CV sūtīt uz e - pastu: priekulesvsk@priekulesnovads.lv līdz 2020. gada 14. augustam
  • Priekules vidusskolas adrese: Aizputes iela 1 ,Priekule, Priekules novads, LV - 3434
  • Kontaktpersona – Irina Tiesnese, tālrunis informācijai 26422655