Iesniegumu veidlapas

IESNIEGUMA VEIDLAPAS NOSAUKUMS
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa saistīto korespondenci sūtīt uz e-pasta adresi 
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Iesniegums par izziņas saņemšanu no iedzīvotāju reģistra
Iesniegums pašvaldībai (fiziskām personām)
Iesniegums pašvaldībai (juridiskām personām)
Iesniegums par atbalstu ēdināšanai 
Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (fiziskām personām)

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (juridiskām personām)

Pieteikums apbalvojumam Goda un Gada priekulnieks, Goda novadnieks un gada cilvēks katrā pagastā

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  represētai personai 
Iesniegums publisko pasākumu organizēšana Priekules novadā
Iesniegums ziņām no iedzīvotāju reģistra paskaidrojuma raksts

Pieteikums rakšanas darbu atļaujas saņemšanai

Būvniecības iesniegums (Veidlapa ēku būvnoteikumiem)

Būvniecibas iesniegums (Veidlapa inženierbūvēm)

Iesniegums par ielu tirdzniecību ielu tirdzniecības laukumā
Iesniegums par ielu tirdzniecību publiskā vietā
Pielikums Priekules novada kapsētu uzturēšanas un darbības noteikumiem