Veidlapas

Pieteikums raksanas darbu atlaujas sanemsanai>>>

Veidlapas ēku būvnoteikumiem

Būvniecības iesniegums>>>

Apliecinājuma karte vienkāršotai atjaunošanai>>>

Apliecinājuma karte ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai>>>

Paskaidrojuma raksts>>>

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai>>>

Paskaidrojuma raksts ēkas veida maiņai bez pārbūves>>>

Apliecinājums par gatavību ekspluatācijai>>>

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu>>>

 

Veidlapas inženierbūvēm

Būvniecibas iesniegums>>>

Apliecinājuma karte>>>

Paskaidrojuma raksts>>>

Apliecinājums par būves gatavību>>>

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu>>>