Virgas pamatskola

“Virgas skola”, Virga, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433, tālrunis-fakss 63454927, virgasskola@priekulesnovads.lv

Direktore Zaiga Ūdriņa, tālrunis 26606133

Skola piedāvā apgūt:

  • pamatizglītības programmu;
  • pirmsskolas izglītības programmu;
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Virgas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2018 

Virgas pamatskolas pašnovērtējums 2013

Skolā darbojas:

  • sporta pulciņš;
  • datorika;
  • robotika;
  • pavāru pulciņš;
  • rokdarbu - vizuālās mākslas pulciņš;
  • mazpulki.

Vēsture

1877. gadā par pagasta līdzekļiem Virgā tika uzcelts skolas nams, bet kopš 1935. gada skola atrodas bijušās muižas ēkās. Pirmais zināmais skolotājs Virgas skolā bija Irlavas skolotāju semināra beidzējs Kronentāls. Par skolotājiem strādājuši Andrejs Pickēns, Kaspars Kopmanis, Edvards Strautmanis. Līdz 1937. gadam Virgā darbojās arī I pakāpes vācu pamatskola.