Aktualitātes

APRĪLIS – SPODRĪBAS MĒNESIS

Aicinām novada iedzīvotājus apvienot patīkamo ar lietderīgo, spodrības mēnesī talkojot savos īpašumos, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Svaigā gaisā nevienam nav aizliegts atrasties, tāpēc pavasaris ir lielisks iegansts, lai dotos laukā, sakopjot savas mājas un pagalmus.

 

Lai veicinātu un atbalstītu īpašumu sakopšanu, pašvaldība, laikā no 2021.gada 9.marta līdz 30.aprīlim, atļauj tās administratīvajā teritorijā utilizēt koksnes atkritumus (koku, krūmu zari bez lapām), tos sadedzinot ugunskuros vai dārza kamīnos.

 

Veicot koksnes atkritumu utilizēšanu, jānodrošina, ka tie ir savākti dedzināšanai jūsu īpašumā paredzētā vietā un tiek nodrošināta ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek traucēti vai apdraudēti citi sabiedrības locekļi, piemēram, aizliegts ierīkot koksnes atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu īpašuma ēku, logu tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot satiksmes drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.).

 

 

Esiet atbildīgi, ievērojiet visus drošības pasākumus un izmantojam laiku lietderīgi!

 

Atpakaļ