Aktualitātes

No 12.04. - mācības klātienē Priekules novadā

Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra informācijai, trešdien Priekules novada pašvaldībā kumulatīvais saslimšanas ar COVID- 19 koeficients bija 140, līdz ar to Priekules novada pašvaldība ir to pašvaldību sarakstā, kurās ir atļautas mācības klātienē 1.-6.klasēm un 12.klasei, kā arī rotācijas kārtībā 7.-11.klasēm.  Atbilstoši MK noteikumiem Nr.360., mācības klātienē ir atļautas pašvaldībās, kurās šis koeficients ir līdz 200. Balstoties uz šo informāciju pašvaldībā tika pieņemts lēmums no 12.04.atsākt mācības klātienē pēc visu izglītības iestādē nodarbināto testēšanas. Ceturtdien šis kumulatīvais saslimšanas koeficients jau bija nokritis līdz 120 un 5 dienas pēc kārtas nav nākuši klāt jauni saslimšanas gadījumi, līdz ar to varam secināt, ka epidemioloģiskā situācija novadā ar katru dienu kļūst drošāka.

Pirmdien darbu uzsāks:

  • Priekules vidusskolas 1.-6.klašu un 12.klase,
  • Krotes Kronvalda Ata pamatskolas un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 1.-6.klases.  
  • Savukārt rotācijas kārtībā mācības tiks nodrošinātas Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 7.un 8.klasei un Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 7.-9.klasei.

Atsākot mācības, skolām jāievēro virkne epidemioloģiskās drošības pasākumu. Viens no būtiskākajiem ir nodrošināt pēc iespējas mazāku kontaktēšanās iespēju skolēniem skolā. Šis izaicinājums vislielākais ir Priekules vidusskolā, jo šeit skolēnu ir visvairāk. Tāpēc Priekules vidusskola pieņēma lēmumu pagaidām klātienē rotācijas kārtībā neorganizēt mācības 7.-11.klasei, kā to atļauj noteikumi.

Līdztekus tam aicinu visu skolēnu vecākus, kuri dzīvo tuvāk skolai, būt saprotošiem  un nesūtīt savus bērnus uz skolas autobusu, bet mērot ceļu līdz skolai ar kājām, kā arī pēc stundām, doties mājup, atstājot iespēju pagarinātajā dienas grupā palikt tikai tiem, kuri dzīvo tālu no skolas un nevar nokļūt mājās ar kājām. Tāpat aicinām vecākiem apsvērt iespēju, pašiem nogādāt skolēnus skolā, lai mazinātu satikšanos ar citu klašu skolēniem autobusā.

 

Aicinu visus būt atbildīgus, ievērot drošības noteikumus, lai varam pilnvērtīgi mācīties!

 

Ar cieņu

Priekules novada pašvaldības

Izglītības vadītāja

Agrita Purviņa

Atpakaļ