Cilvēki novadā

Priekules godaprāta ļaužu portreti iemūžināti filmā

Valsts apbalvojuma Atzinības krusta devīze “Godaprāta ļaudīm” ir pamatā Aizputes televīzijas veidotajai filmai “Godaprāta ļaudis Priekules novadā”. Deviņi cilvēki, kam 15 gadu laikā piešķirts augstais apbalvojums, ir milzīga bagātība novadam. Turklāt savus novadniekus novērtējuši viņiem tuvākie. Kā filmā saka Līga Strēle, viņa neesot zinājusi, kur rodas valsts apbalvojumi: “Izrādījās, Krotes cilvēki mani izvirzīja grūtajos laikos.”

Kā ilgtermiņā atcerēties savus cilvēkus, kas no Valsts prezidenta rokām saņēmuši Latvijas valsts novērtējumu savam darbam? Priekules novada Kultūras nodaļas vadītājs Gundars Venens stāsta: “Meklējot atbildes, arī tapa portretu filma ar pozitīvu un būtisku akcentu – lai labie darbi mūsu sabiedrībā vairojas. Plānojot novada budžetu, sapratām, ka jāatstāj vēsturei kaut kas nopietnāks. Selga Dreimane un Edvīns Sveilis no Aizputes televīzijas atsaucās aicinājumam veidot filmu.”

“Es jau jūtos kā radu un draugu pulkā,” Priekules novada ļaudīm teica S. Dreimane. “Atklāšu, ka idejas autore pirms vairākiem gadiem bija Ruta Balode, kura man piezvanīja un teica, ka novadā esot ļoti daudz valsts apbalvoto cilvēku un vajadzētu par viņiem uzņemt filmu. Toreiz laikam projektam finansējumu nepiešķīra, bet man tā ideja nedeva mieru.” Autorei, vācot informāciju filmai, kļuvis skumīgi, ka apkārtējos novados cilvēki nav saņēmuši valsts augstākos apbalvojumus. 

S. Dreimanei pirms darba sākšanas šķitis – būs ierasts darba formāts. Taču dzīve nesusi korekcijas. “Satikšanās mūs uzlādēja, kopā esam safilmējuši vairāk nekā 12 stundas materiāla. Katrs no šiem cilvēkiem ir citāds, katram savs runas stils, arī tas, kā viņš uztver šo apbalvojumu. Izrādījās, ka nav nekādu iepriekš pieņemto rāmju, kā šo filmu varētu veidot. Nolēmām, ka tas būs dokumentāls videoalbums kā vēsturiska liecība ar šo cilvēku stāstiem,” viņa pastāstīja

Laiks ir bijis nežēlīgs, un pirmā ar Atzinības krustu apbalvotā Virgas skolotāja un novadpētniece Anita Klima jau ir viņā saulē. Filmā par savu skolotāju stāsta viņas devuma mantiniece Maira Rune, kas arī kļuvusi par vēstures skolotāju. “Esmu ar Anitu iepriekš tikusies un vienmēr domājusi, ka gribētu satikt vēlreiz. Diemžēl bija par vēlu.

Tāpēc vajag teikt cilvēkiem labos vārdus un viņus novērtēt, un Priekules novadā labie vārdi netiek žēloti,” atzina S. Dreimane.

Pirmizrādē nebija klāt arī Margareta Ohlina no Torsas komūnas. “Zviedriete, kas savu sirdi atdevusi Latvijai,” filmā viņu raksturo Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle. Zviedru draugu kopa īstenojusi neskaitāmus projektus, sniedzot palīdzību skolām, bērniem, slimnīcai un citām iestādēm. D. Egle pirmizrādes vakarā nodeva sveicienus no Margaretas, kura “bijusi izbrīnīta, ka mēs taisām filmu”. “Esmu visbagātākā, visvairāk mana pagasta ļaužu saņēmuši atzinības. Iesaku paskatīties blakus, kuri cilvēki vēl pelnījuši, lai pagūtu viņiem pateikt paldies,” rosināja pārvaldniece.

Virgas feldšerpunkta medmāsa Sarmīte Eidinta joprojām kaut vai pusnaktī brauc pie saviem pacientiem, iespējams, darba dēļ arī nebija pirmizrādē. Savukārt virdzeniece Elga Bunka smeļas spēku no rozēm savā dārzā un cer kādreiz atkal atbalstīt skolu. Sabiedriskā aktīviste, tagad – novada domes deputāte R. Balode atminējās, ka 1958. gadā sākusi strādāt Priekules rajonā un tagad atkal ir Priekulē: “Dzīves loks apgājis. Kad saņēmu apbalvojumu, bija apritējuši jau 52 darba gadi.”

“Ko es mācēju, to es darīju, tas arī viss,” kautrīgi teica ilggadējā un jau pensionētā Aizvīķu feldšere Ļoļa Bauže. Tovakar viņa pirmoreiz bija piespraudusi 2018. gadā piešķirto Atzinības krustu. “Tevi, Ļoļa, izvirzīja 160 gramzdenieki ar saviem parakstiem, katrs ceturtais uzskatīja par pienākumu atnākt un parakstīties, “ atgādināja Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums

“Esmu ļoti lepna par saviem cilvēkiem – Līgu Strēli un Ivaru Vītolu. Ja paraksim savus apcirkņus, mums tādu vēl ir daudz,” teica Bunkas pagasta pārvaldniece Patricija Andersone. “Līgā ir tik ļoti liela vienkāršība un liels sirds mīļums, viņa katru var izmācīt par stāstnieku vai dziedātāju. Ivara “Ģildēnu” sētā arvien sagaidīs mīļi saimnieki, varam turp braukt un veidot svētkus vai iegriezties, garām braucot.”

“Tas bija laimes pilns brīdis, kuru nekad neaizmirsīšu,” par apbalvojuma piešķiršanu teica Priekules slimnīcas vadītāja Tatjana Ešenvalde. “Tas nav tikai mans nopelns. Cilvēki nebrauc šeit uz slimnīcas telpām, bet gan pie ārstiem un māsiņām.”

Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska pateicās gan filmas veidotājiem, gan apbalvotajiem: “Skatījos un baudīju stāstus par mūsu novada ļaudīm. Jūs visi esat tā vērti, lai stāstītu, rādītu un atstātu vēstures mantojumā.”

Filmu “Godaprāta ļaudis Priekules novadā” varēšot atrast pašvaldības interneta vietnē, solīja G. Venens.

 

FOTO GALERIJA

 

Atzinības krustu Priekules novadā saņēmuši

  • Ļoļa Bauže
  • Tatjana Ešenvalde
  • Ivars Vītols
  • Līga Strēle
  • Elga Bunka
  • Sarmīte Eidinta
  • Ruta Balode
  • Anita Klima
  • Margareta Ohlina

Linda Kilevica, “Kurzemes Vārds” 

 

Atpakaļ