Izsoles 2020

PAZIŅOJUMS!

 Zemes nomas tiesību izsoles uz zemes vienības daļu “Mediņi -Upesgrietēni”, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, Kalētu pagastā, norises laiks tiek pārcelts uz š.g. 15.aprīļa plkst.09.00. 

Atpakaļ