Izsoles 2020

Pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303

IZSOLES REZULTĀTS

 

 Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai kustamo mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303 (valsts reģistrācijas numurs FS 6426, 1988.gada izlaidums, VIN WDB30012113055542).

Izsole notiks 2020.gada 01.aprīlī plkst. 10.30, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2020. gada 27. martam plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 2056,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 205,60 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.            

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29176392.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Atpakaļ