Kontakti - Bunkas pagasta pārvalde

Bunkas pagasta pārvalde, Adrese: „Bunkas kultūras nams”, Bunkas pagasts,

Priekules novads, LV- 3446; tālr.63454755, e-pasts: bunka@priekulesnovads.lv

Darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45-17:00, piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

Patricija ANDERSONE

Pārvaldes vadītāja
Pieņem: pirmdienās 8.00 – 10.00

63454755

26102920

patricija.andersone@priekulesnovads.lv

Iveta ĶUDULE

Sekretāre, iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste

63454755

26187171

bunka@priekulesnovads.lv

Ilze LĀCĪTE

Nekustamo īpašumu speciāliste
Pieņem: trešdienās 8.00-12.00 / 12.45-17.00

63454740

28671972

ilze.lacite@priekulesnovads.lv

Austra  SMILGAINE

Sociālā darbiniece
Pieņem: pirmdienās, trešdienās 9.00-12.00 / 13.00-16.00

25714929

Svetlana GRINBERGA

Bibliotēkas vadītāja

28379388

bunkasbiblioteka@priekulesnovads.lv

Lita VĒKAUSE

Krotes ciema bibliotēkas un senlietu krātuve vadītāja

25619952

krotesbiblioteka@priekulesnovads.lv

Svetlana GRINBERGA

Tadaiķu bibliotēkas vadītāja

28379388

tadaikubiblioteka@priekulesnovads.lv

Malda ANDERSONE

Bunkas Kultūras nama direktore

29296265

maalini@inbox.lv

Dita PUTERE

Kasiere
No 14.06. - 29.06. Bunkas pagasta pārvaldes kase slēgta, kasiere atvaļinājumā

63454724

Dita.putere@priekulesnovads.lv

Gita SPIĢERE 

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore

26183364

krotesskola@priekulesnovads.lv

Ivars PUTERS

Krotes pamatskolas saimniecības vadītājs

29191247

Nikolajs AFANASJEVS

Bunkas pagasta komunālās saimniecības pārzinis

28322050

Zigurds GULTNIEKS

Elektriķis

22014628

Jānis KŅŪTS

Autobusa vadītājs

28691120

Aivars ROSVALDS

Autobusa vadītājs

26152448

Ainis BOLDIŠS

Santehniķis

28641544

Liena KAĻIŅINA

Bunkas feldšerpunkta vadītāja

26139447

Juris KAĻIŅINS

Bunkas feldšers
Pieņem: pirmdienās 10.00–15.00 / otrdienās 10.00–14.00 / ceturtdienās 10.00 – 15.00 / piektdienās 12.00 – 16.00

29992873

Atpakaļ