Kontakti - Izglītība

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434

Tālrunis 63461006; e-pasts dome@priekulesnovads.lv

Darba laiks:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45-17:00

piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

Agrita PURVIŅA

Izglītības vadītāja

26138392

agrita.purvina@priekulesnovads.lv

Irina TIESNESE

Priekules vidusskolas direktore

26671920

priekulesvsk@priekulesnovads.lv

Airita EŠENVALDE

Priekules vidusskolas direktora vietniece mācību darbā

29227734

priekulesvsk@priekulesnovads.lv

Inita RUBEZE

Priekules mūzikas un mākslas skolas direktore

22008528

priekulesmms@priekulesnovads.lv

Ina DALBIŅA

Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" vadītāja

26341151

ina.dalbina@priekulesnovads.lv

Zaiga ŪDRIŅA

Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītāja

26606133

pii.gaismina@priekulesnovads.lv

Inese KUDUMA

Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktore

25915795

kaletuskola@priekulesnovads.lv

Inga SEDOLA

Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktores vietniece (pamatskola)

26551307

ingasedola@inbox.lv

Līga KVĀŠE

Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktores vietniece (mūzikas un mākslas programmas)

63461596

kaletumms@priekulesnovads.lv

Rūta FELDMANE

Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktores vietniece (pirmsskola)

26451857

Gita SPIĢERE

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore

26183364

krotesskola@priekulesnovads.lv

Dzidra ŠTERNA

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā

krotesskola@priekulesnovads.lv

Baiba ROSVALDE

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktores vietniece audzināšanas jomā

krotesskola@priekulesnovads.lv

Anitra ŠNEIDERE

Mežupes pamatskolas direktore

63454904

29217096

mezupesskola@priekulesnovads.lv

Gunta LEJA

Mežupes pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā

29124675

mezupesskola@priekulesnovads.lv

Ilze KADAĢE

Mežupes pamatskolas direktores vietniece audzināšanas jomā

63454904

mezupesskola@priekulesnovads.lv

Atpakaļ