Kontakti - Novada vadība

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434

Tālrunis 63461006; e-pasts dome@priekulesnovads.lv

Darba laiks:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45-17:00

piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

Vija JABLONSKA

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Pieņem: pirmdienās 8.00-12.00 / 12.45-17.00

63461056

26523595

vija.jablonska@priekulesnovads.lv

Ainars CĪRULIS

Novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks
Pieņem: pirmdienās 9.00- 12.00

26490164

ainars.cirulis@priekulesnovads.lv

Andris RAZMA

Priekules novada pašvaldības izpilddirektors
Pieņem: pirmdienās 10.00-12.00 / 14.00-17.00

63461391

29176392

direktors@priekulesnovads.lv

Atpakaļ