Kontakti - Priekules novada sociālais dienests

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434

Tālrunis 63461006; e-pasts dome@priekulesnovads.lv

Darba laiks:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45-17:00

piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

Andra VALUŽE

Sociālā dienesta vadītāja
Pieņem: trešdienās 9.00 - 12.00

63461009

26609076

andra.valuze@priekulesnovads.lv soc.dienests@priekulesnovads.lv

Liene OKNERE

Sociālā dienesta vadītājas vietniece
(PROMBŪTNĒ)

Dace PUTNIŅA

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Priekules pilsētā un pagastā

63497943

28629984

dace.putnina@priekulesnovads.lv

Iveta KALNENIECE

Sociālā darbiniece Priekules pilsētā un pagastā

63497943

26627451

iveta.kalneniece@priekulesnovads.lv

Liene OKNERE

Sociālā atbalsta centra vadītāja
PROMBŪTNĒ, AIZVIETO Andra Valuže 26609076; 63461009

63452008

soc.dienests@priekulesnovads.lv

Austra SMILGAINE

Sociālā darbiniece Bunkas pagastā
Pieņem: pirmdienās, trešdienās 9.00-12.00 / 13.00-16.00

25714929

Austra SMILGAINE

Sociālā darbiniece Gramzdas pagastā

63454797

25714929

soc.gramzda@priekulesnovads.lv

Evita DĒZNIECE

Sociālā darbiniece Kalētu pagastā

63461576

29470883

evita.dezniece@priekulesnovads.lv

Evita DĒZNIECE

Sociālā darbiniece Virgas pagastā

63454848

29470883

soc.virga@priekulesnovads.lv

Atpakaļ